מעבר לתוכן העמוד

תצפית #597230 | 20 אוקטובר 2023

דוגון ירושלמי ?

סוג תצפית
נוכחות
סוג אוכלוסיה
אוכלוסיה טבעית
צופה
זמן הדיווח
20 באוקטובר 2023 09:32
מספר פרטים
40
גודל אוכלוסיה משוער (מספרי)
40
גודל אוכלוסיה משוער (איכותני)
צפיפות (פרטים למטר²)

עלווה

פריחה
שיא פריחה

פירות