מעבר לתוכן העמוד

תצפית #597354 | 24 אוקטובר 2023

ציפורנית משוננת ?

סוג תצפית
נוכחות
סוג אוכלוסיה
אוכלוסיה טבעית
צופה
זמן הדיווח
24 באוקטובר 2023 17:43
מספר פרטים
גודל אוכלוסיה משוער (מספרי)
גודל אוכלוסיה משוער (איכותני)
צפיפות (פרטים למטר²)

עלווה

פריחה

פירות