חגלה
Alectoris chukar

warning לא בסיכון
LC

author name השתתפו: זאב לבינג'ר, ליאור כסלו, עזרא חדד, יובל דקס, יוסף כיאט

בתי גידול טרשים, בתה ים-תיכונית, בתת ספר המדבר, יער פארק וחורש פתוח, שיחייה מפותחת - גריגה, אזור חקלאי כפרי
סטטוס בארץ יציב
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה מין יציב
רצועות זואוגיאוגרפיות ים תיכוני, אירנו-טורני, סהרו-סינדי
תצורת נוף הררי, מישורים ועמקים, מרחב כפרי, מצוקים, סלעים וטרשים
תצורות צומח חקלאות - גידולי שדה, חורש, עצייה, שיחייה, בתה
צפיפות צומח נמוכה \ דלילה \ פתוח, בינונית
מיקום הקן קרקע
גדלי גוף בינוני (500 - 1000 גרם)
גורמי סיכון הרס וקיטוע מקומות החיות, פגיעה בקינים במהלך העיבוד החקלאי, ציד ולכידה

  • סבח, ע. 2014. ספירת חוגלות במחוז יהודה ושומרון, דו"ח מסכם 2010 - 2014.
  • סיכום נתוני חגלות במרחב גליל עליון 2004 - 2014. דו"ח פנימי של רשות הטבע והגנים.
  • פז, ע. 1986. עופות. מתוך אלון, ע. (עורך), החי והצומח של ארץ ישראל. כרך 6. הוצאת משרד הביטחון, ישראל.
  • פרלמן, י., שוחט, א. ולבינגר, ז. 2009. סקר אטלס ציפורים בערבה סיכום שנת 2009. דו"ח מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע.
  • עמוד המין ב-Birdlife International
  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
author name השתתפו: זאב לבינג'ר, ליאור כסלו, עזרא חדד, יובל דקס, יוסף כיאט

מפת תפוסה נוכחית

תפוצה בישראל

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


הפרש שפע יחסי 1990-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר ציפורי ישראל (Shirihai 1996).

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.


נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות

ערך IUCN
הגדרת סיכון

() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת שליו נודד
שליו נודד
שליו נודד
בסכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת קורא
קורא
קורא
לא בסיכון LC
תמונה מאת פרנקולין
פרנקולין
פרנקולין
לא בסיכון LC
תמונה מאת עיט ניצי
עיט ניצי
עיט ניצי
בסכנת הכחדה חמורה CR