אנפה ארגמנית
Ardea purpurea

warning עתידו בסכנה
VU (D1)

author name השתתפו: אסף מירוז, אבנר רינות, ליאור כסלו, יפעת ארצי, זאב לבינג'ר, ברק גרניט, איתי שמשון, יואב פרלמן, נעם וייס

אנפה ארגמנית מוערכת כמין ש"עתידו בסכנה" (VU) בשל גודלה הקטן של אוכלוסייתה (פחות מ- 250 פרטים בוגרים). במהדורה הקודמת של הספר האדום (2002) הוגדרה האנפה הארגמנית כמין "בסיכון נמוך" (NT). השינוי במעמד המין משקף החמרה מסוימת במצב האוכלוסייה וצמצום תחומי המחייה, כמו גם שיפור ברמת המידע והבדלים בשיטות ההערכה.
VU הערכה אזורית נוכחית | NT הערכת אזורית קודמת | LC הערכה עולמית

בתי גידול בריכות, מאגרים ומקווי מים המוקפים בסבך צמחיה
סטטוס בארץ מקיץ, חולף
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה נודד ארוך-טווח
רצועות זואוגיאוגרפיות ים תיכוני
תצורת נוף גדה סבוכה, בתי גידול לחים, גופי מים מתוקים
תצורות צומח סבך ביצה וגדות נחלים
צפיפות צומח גבוהה
מיקום הקן עצים, סבך גדה/צמחיה צפה
סוגי מזון דגים
שיחור מזון במים
גדלי גוף בינוני (500 - 1000 גרם)
גורמי סיכון ייבוש ופגיעה בביצות ובמקווי מים

אנפה גדולה, ארוכת רגליים וצוואר. צבעה הכללי סגלגל, ראשה וצווארה חומים-אדמדמים, גרונה לבן ומפוספס בשחור. הצעיר דהוי יותר וצבעו הכללי חום.
בגודלה ובמבנה גופה מזכירה את האנפה האפורה אבל גווניה חמים וחומים יותר והיא קטנה, צרה ועדינה ממנה.

זהו מין מושבתי שאוכלוסייתו המקננת בישראל מצומצמת ביותר. אוכלוסייה גדולה יותר חולפת דרך הארץ בשתי עונות הנדידה. ריכוזי הקינון העיקריים הם סביב הכנרת ובשמורת החולה (כ- 20 זוגות בכל אזור, אם כי חסר ניטור מסודר) וזוגות בודדים נוספים מקננים באופן ספורדי בדרום הגולן, עמק החולה, העמקים הצפוניים ומישור החוף הצפוני. המושבות בכנרת ובחולה לא הצטמצמו בעשורים האחרונים באופן משמעותי אך הקינון בעמק בית שאן, עמק יזרעאל, עמק עכו וחוף הכרמל התמעט ובחלקם אף פסק לגמרי.
בעבר קיננה במספרים גבוהים בהרבה, אך האוכלוסייה הצטמצמה בעקבות ייבוש הביצות והשימוש המופרז בחומרי הדברה לחקלאות.

עד היום לא בוצעו פעולות שימור ייעודיות למין זה.

  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
author name השתתפו: אסף מירוז, אבנר רינות, ליאור כסלו, יפעת ארצי, זאב לבינג'ר, ברק גרניט, איתי שמשון, יואב פרלמן, נעם וייס

מפת תפוסה נוכחית

מפות קינון

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


שפע יחסי 2010-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר עוףי ישראל (Shirihai 1996).

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.


נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות

ערך IUCN
הגדרת סיכון

() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת אנפת לילה
אנפת לילה
אנפת לילה
לא בסיכון LC
תמונה מאת לבנית קטנה
לבנית קטנה
לבנית קטנה
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת אנפה אפורה
אנפה אפורה
אנפה אפורה
נכחד באזורנו RE
תמונה מאת אנפית מנגרובים
אנפית מנגרובים
אנפית מנגרובים
לא רלוונטי NA