כוס החרבות
Athene noctua

warning לא בסיכון
LC

author name השתתפו: אסף מירוז, יואב פרלמן, נעם וייס, עזרא חדד, רעי סגלי, יובל דקס, ליאור כסלו, אייל שוחט, יוסף כיאט, טוביה קאהן, אוהד הצופה, זאב לבינג'ר, עמיר בלבן

בתי גידול טרשים, מצוקים בחבל המדברי, בתת ספר המדבר, מצוקים בחבל הים-תיכוני, אזור חקלאי כפרי
סטטוס בארץ יציב
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה מין יציב
רצועות זואוגיאוגרפיות ים תיכוני, אירנו-טורני, סהרו-סינדי
תצורת נוף הררי, מרחב כפרי, מצוקים, סלעים וטרשים
תצורות צומח גינות ופארקים, שיחייה, בתה
צפיפות צומח נמוכה \ דלילה \ פתוח, בינונית
מיקום הקן מצוקים, קירות עפר, מבנים וחורבות
סוגי מזון חסרי חוליות, חולייתנים יבשתיים
שיחור מזון על הקרקע
גדלי גוף קטן (עד 500 גרם)
גורמי סיכון נטיעות, שריפות בשטחי בתה, הרס וקיטוע מקומות החיות, חידוש מבנים וסגירת חללים בקירות ובגגות בתים, הצטופפות וסגירה של החורש הים תיכוני

  • מירוז, א. 2008. סיכום סקר ציפורים בשמורת סנסן אביב 2008. דו"ח רשות הטבע והגנים ומרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע.
  • פז, ע. 1986. עופות. מתוך אלון, ע. (עורך), החי והצומח של ארץ ישראל. כרך 6. הוצאת משרד הביטחון, ישראל.
  • עמוד המין ב-Birdlife International
  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
author name השתתפו: אסף מירוז, יואב פרלמן, נעם וייס, עזרא חדד, רעי סגלי, יובל דקס, ליאור כסלו, אייל שוחט, יוסף כיאט, טוביה קאהן, אוהד הצופה, זאב לבינג'ר, עמיר בלבן

מפת תפוסה נוכחית

תפוצה בישראל

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


הפרש שפע יחסי 1990-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר ציפורי ישראל (Shirihai 1996).

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.


נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות

ערך IUCN
הגדרת סיכון

() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת אוח עיטי
אוח עיטי
אוח עיטי
לא בסיכון LC
תמונה מאת לילית מצויה
לילית מצויה
לילית מצויה
לא בסיכון LC
תמונה מאת שעיר מצוי
שעיר מצוי
שעיר מצוי
לא בסיכון LC
תמונה מאת ינשוף עצים
ינשוף עצים
ינשוף עצים
לא בסיכון LC