אוח עיטי
Bubo bubo

warning לא בסיכון
LC (D1)

author name השתתפו: אסף מירוז, נעם וייס, יואב פרלמן, עזרא חדד, ברק גרניט, אבנר רינות, טוביה קאהן, ירון בזר, רעי סגלי, זאב לבינג'ר, יוסף כיאט, יובל דקס, עמיר בלבן

בתי גידול מצוקים בחבל הים-תיכוני
סטטוס בארץ יציב
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה מין יציב
רצועות זואוגיאוגרפיות ים תיכוני, אירנו-טורני
תצורת נוף הררי, מרחב כפרי, מצוקים
תצורות צומח חורש, שיחייה, בתה, עשבוניים, חקלאות - מטעים, חקלאות - גידולי שדה
צפיפות צומח נמוכה \ דלילה \ פתוח, בינונית
מיקום הקן קרקע, מצוקים
סוגי מזון חולייתנים יבשתיים
שיחור מזון על הקרקע
גדלי גוף גדול (מעל 1000 גרם)
גורמי סיכון נטיעות, שריפות בשטחי בתה, התחשמלות והתנגשות בכבלים, התנחלות רועי צאן ועדריהם בואדיות מצוקיים, פעילות מטיילים וגולשי מצוקים, הרעלות מחומרי הדברה חקלאיים, הרס וקיטוע מקומות החיות, ציד ולכידה

  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
author name השתתפו: אסף מירוז, נעם וייס, יואב פרלמן, עזרא חדד, ברק גרניט, אבנר רינות, טוביה קאהן, ירון בזר, רעי סגלי, זאב לבינג'ר, יוסף כיאט, יובל דקס, עמיר בלבן

מפת תפוסה נוכחית

מפות קינון

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


שפע יחסי 2010-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר עוףי ישראל (Shirihai 1996).

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.


נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות

ערך IUCN
הגדרת סיכון

() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת לילית מצויה
לילית מצויה
לילית מצויה
לא בסיכון LC
תמונה מאת כוס החרבות
כוס החרבות
כוס החרבות
לא בסיכון LC
תמונה מאת שעיר מצוי
שעיר מצוי
שעיר מצוי
לא בסיכון LC
תמונה מאת ינשוף עצים
ינשוף עצים
ינשוף עצים
לא בסיכון LC