קוקייה אירופית
Cuculus canorus

warning חסר מידע
DD

author name השתתפו: אבנר רינות, אסף מירוז, יואב פרלמן, ליאור כסלו, יוסף כיאט, טוביה קאהן, עזרא חדד, יובל דקס, נעם וייס

קוקיה אירופית מוגדרת בקטגוריית "מידע חסר" (DD) בגלל שאין בידנו די מידע בכדי להעריך את מצבו של המין בישראל. במהדורה הקודמת של הספר האדום (2002) הוגדרה הקוקיה האירופית כמין "בסיכון נמוך" (NT). המין הוא כיום חולף שכיח למדי ובחודשי האביב נשמעת שירת הזכרים באזורים נרחבים בארץ, אך מאידך לא נרשמו בעשור האחרון תצפיות קינון וודאיות (האכלת גוזל על ידי פונדקאי), ולכן שיעור הפרטים המתרבים מתוך כלל הפרטים השרים אינו ידוע.
DD הערכה אזורית נוכחית | NT הערכת אזורית קודמת | LC הערכה עולמית

בתי גידול טרשים, בתת ספר המדבר, חרמון - יער ספר הררי
סטטוס בארץ מקיץ, חולף
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה נודד ארוך-טווח
רצועות זואוגיאוגרפיות ים תיכוני, אירנו-טורני
תצורת נוף הררי, מצוקים
תצורות צומח חורש, שיחייה, בתה
צפיפות צומח נמוכה \ דלילה \ פתוח
סוגי מזון חסרי חוליות
שיחור מזון על הקרקע, על עצים ושיחים
גדלי גוף קטן (עד 500 גרם)
גורמי סיכון נטיעות, שריפות בשטחי בתה, הרס וקיטוע מקומות החיות, אינם ידועים

  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
author name השתתפו: אבנר רינות, אסף מירוז, יואב פרלמן, ליאור כסלו, יוסף כיאט, טוביה קאהן, עזרא חדד, יובל דקס, נעם וייס

מפת תפוסה נוכחית

מפות קינון

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


שפע יחסי 2010-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר עוףי ישראל (Shirihai 1996).

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.


נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות

ערך IUCN
הגדרת סיכון

() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת קוקייה מצויצת
קוקייה מצויצת
קוקייה מצויצת
לא בסיכון LC
תמונה מאת עיט ניצי
עיט ניצי
עיט ניצי
בסכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת פרס
פרס
פרס
נכחד באזורנו RE
תמונה מאת עזניית הנגב
עזניית הנגב
עזניית הנגב
נכחד באזורנו RE