מעבר לתוכן העמוד

גיבתון אדום-מקור
Emberiza caesia

סימן אזהרה עתידו בסכנה
VU (C1)

השתתפו: אבנר רינות, אסף מירוז, יואב פרלמן, ליאור כסלו, יוסף כיאט, עזרא חדד, טוביה קאהן, איתי שמשון, יובל דקס
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

גבתון אדום מקור מוערך כמין ש"עתידו בסכנה" (VU) בגלל ירידה מתמשכת בגודל האוכלוסייה ובתחום התפוצה. קצב הירידה מוערך כגדול מ- 10% במשך 3 דורות (10.8 שנים). במהדורה הקודמת של הספר האדום (2002) הוגדר הגבתון אדום-מקור כמין "בסיכון נמוך" (NT). השינוי במעמד המין משקף החמרה במצב האוכלוסייה.
VU הערכה אזורית נוכחית | NT הערכת אזורית קודמת | LC הערכה עולמית

בתי גידול טרשים, בתה ים-תיכונית, בתת ספר המדבר, יער פארק וחורש פתוח
סטטוס בארץ חולף, מקיץ
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה נודד ארוך-טווח
רצועות זואוגיאוגרפיות ים תיכוני, אירנו-טורני
תצורת נוף הררי
תצורות צומח שיחייה, בתה
צפיפות צומח בינונית, נמוכה \ דלילה \ פתוח
מיקום הקן קרקע
סוגי מזון חסרי חוליות, צמחי
שיחור מזון על הקרקע
גדלי גוף קטן (עד 500 גרם)
גורמי סיכון הצטופפות וסגירה של החורש הים תיכוני, נטיעות, הרס וקיטוע מקומות החיות

גבתון בגודל בינוני, עדין ודק גזרה. הזכר בעל לבוש בולט: הראש אפור-כחלחל, הגרון ופס השפם בגוון חום-כתום והגחון בגוון חלודי בהיר. הנקבות והצעירים דהויים יותר ולבושם חום-אפור. למרבית הפרטים טבעת עין לבנה.
קריאת התעופה חדה וקצרה, 'צִיפּ'. השירה מלודית וערבה, מורכבת מסדרה של שריקות עולות ויורדות.
מחוץ לעונת הקינון מתלהק בקבוצות קטנות.

חולף שכיח בשתי עונות הנדידה ומקייץ מקנן נדיר למדי.
דוגר בשטחי בתה, גריגה וחורש דליל בחרמון, בגולן, בגליל המזרחי, בגלבוע ובהרי יהודה ושומרון דרומה עד לנגב הצפוני. ההתמעטות שלו מורגשת מאוד במרכז הארץ ובמערבה, ולמעשה הוא כיום שכיח למדי רק בגולן ובמורדות החרמון.

עד היום לא בוצעו פעולות שימור ייעודיות למין זה.

  • ישראלי, נ. ופרלמן, י. 2013. סיכום סקר עופות מקננים בחרמון. דו"ח מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע.
  • פז, ע. 1986. עופות. מתוך אלון, ע. (עורך), החי והצומח של ארץ ישראל. כרך 6. הוצאת משרד הביטחון, ישראל.
  • עמוד המין ב-Birdlife International
  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
השתתפו: אבנר רינות, אסף מירוז, יואב פרלמן, ליאור כסלו, יוסף כיאט, עזרא חדד, טוביה קאהן, איתי שמשון, יובל דקס

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי צפיפות
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
0 0 0 0 0

תפוצה בישראל

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


הפרש שפע יחסי 1990-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

הפרש שפע יחסי 1990-2020
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
8 12 12 21 19

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר ציפורי ישראל (Shirihai 1996).

שפע יחסי 1980-1990 לפי צפיפות
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
5 14 14 17 22

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש תפוסה 1990-2020
מידע חסר אין שינוי עלייה בתפוסה ירידה בתפוסה
6 35 1 9

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.

הפרש שפע יחסי 1990-2020
80 עד 100 50 20 עד 30 אין שינוי -20 עד -30 50- -80 עד -100 מידע חסר
0 4 2 22 12 14 11 16

נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות
ערך IUCN
הגדרת סיכון לפי הספר האדום
() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

גיבתון גנים
גיבתון סלעים
גיבתון עפרוני
גיבתון צווארון