גיבתון אדום-מקור
Emberiza caesia

warning עתידו בסכנה
VU (C1)

author name השתתפו: אבנר רינות, אסף מירוז, יואב פרלמן, ליאור כסלו, יוסף כיאט, עזרא חדד, טוביה קאהן, איתי שמשון, יובל דקס

גבתון אדום מקור מוערך כמין ש"עתידו בסכנה" (VU) בגלל ירידה מתמשכת בגודל האוכלוסייה ובתחום התפוצה. קצב הירידה מוערך כגדול מ- 10% במשך 3 דורות (10.8 שנים). במהדורה הקודמת של הספר האדום (2002) הוגדר הגבתון אדום-מקור כמין "בסיכון נמוך" (NT). השינוי במעמד המין משקף החמרה במצב האוכלוסייה.
VU הערכה אזורית נוכחית | NT הערכת אזורית קודמת | LC הערכה עולמית

בתי גידול טרשים, בתה ים-תיכונית, בתת ספר המדבר, יער פארק וחורש פתוח
סטטוס בארץ מקיץ, חולף
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה נודד ארוך-טווח
רצועות זואוגיאוגרפיות ים תיכוני, אירנו-טורני
תצורת נוף הררי
תצורות צומח שיחייה, בתה
צפיפות צומח נמוכה \ דלילה \ פתוח, בינונית
מיקום הקן קרקע
סוגי מזון חסרי חוליות, צמחי
שיחור מזון על הקרקע
גדלי גוף קטן (עד 500 גרם)
גורמי סיכון נטיעות, הרס וקיטוע מקומות החיות, הצטופפות וסגירה של החורש הים תיכוני

גבתון בגודל בינוני, עדין ודק גזרה. הזכר בעל לבוש בולט: הראש אפור-כחלחל, הגרון ופס השפם בגוון חום-כתום והגחון בגוון חלודי בהיר. הנקבות והצעירים דהויים יותר ולבושם חום-אפור. למרבית הפרטים טבעת עין לבנה.
קריאת התעופה חדה וקצרה, 'צִיפּ'. השירה מלודית וערבה, מורכבת מסדרה של שריקות עולות ויורדות.
מחוץ לעונת הקינון מתלהק בקבוצות קטנות.

חולף שכיח בשתי עונות הנדידה ומקייץ מקנן נדיר למדי.
דוגר בשטחי בתה, גריגה וחורש דליל בחרמון, בגולן, בגליל המזרחי, בגלבוע ובהרי יהודה ושומרון דרומה עד לנגב הצפוני. ההתמעטות שלו מורגשת מאוד במרכז הארץ ובמערבה, ולמעשה הוא כיום שכיח למדי רק בגולן ובמורדות החרמון.

עד היום לא בוצעו פעולות שימור ייעודיות למין זה.

  • ישראלי, נ. ופרלמן, י. 2013. סיכום סקר עופות מקננים בחרמון. דו"ח מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע.
  • פז, ע. 1986. עופות. מתוך אלון, ע. (עורך), החי והצומח של ארץ ישראל. כרך 6. הוצאת משרד הביטחון, ישראל.
  • עמוד המין ב-Birdlife International
  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
author name השתתפו: אבנר רינות, אסף מירוז, יואב פרלמן, ליאור כסלו, יוסף כיאט, עזרא חדד, טוביה קאהן, איתי שמשון, יובל דקס

מפת תפוסה נוכחית

מפות קינון

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


שפע יחסי 2010-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר עוףי ישראל (Shirihai 1996).

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.


נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות

ערך IUCN
הגדרת סיכון

() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת גיבתון גנים
גיבתון גנים
גיבתון גנים
עתידו בסכנה VU
תמונה מאת גיבתון סלעים
גיבתון סלעים
גיבתון סלעים
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת גיבתון עפרוני
גיבתון עפרוני
גיבתון עפרוני
לא בסיכון LC
תמונה מאת גיבתון צווארון
גיבתון צווארון
גיבתון צווארון
לא רלוונטי NA