גיבתון גנים
Emberiza hortulana

warning עתידו בסכנה
VU (D1)

author name השתתפו: ליאור כסלו, אבנר רינות

גבתון הגנים מוגדר כמין ש"עתידו בסכנה" (VU) בשל גודלה המזערי של האוכלוסייה המקננת, המוערכת בפחות מ- 50 פרטים בוגרים, בשילוב התאמה אזורית לכך שהאוכלוסייה המקננת בחרמון היא אוכלוסיית שוליים בקצה גבול התפוצה העולמית של המין. במהדורה הקודמת של הספר האדום (2002) הוגדר גבתון הגנים כמין ש"אינו בסיכון" (LC). השינוי במעמד המין משקף שיפור במידע על תפוצת המין (ישראלי ופרלמן 2013), וכן הבדלים בין המהדורות בשיטות ההערכה.
VU הערכה אזורית נוכחית | LC הערכת אזורית קודמת | LC הערכה עולמית

בתי גידול טרשים, חרמון - רצועה אלפינית כרקוצית, חרמון - יער ספר הררי
סטטוס בארץ מקיץ, חולף
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה נודד ארוך-טווח
רצועות זואוגיאוגרפיות אלפיני
תצורת נוף הררי
תצורות צומח שיחייה, בתה
צפיפות צומח נמוכה \ דלילה \ פתוח, בינונית
מיקום הקן קרקע
סוגי מזון צמחי
שיחור מזון על הקרקע, על עצים ושיחים
גדלי גוף קטן (עד 500 גרם)
גורמי סיכון אינם ידועים

גבתון קטן ודק גזרה. הזכרים הבוגרים ניכרים על ידי ראש, פס שפם וחזה בגוון אפור זיתי אחיד, גרון צהוב בהיר ובטן כתומה חלודית. הנקבות והצעירים דהויים יותר וגווניהם חומים אפרפרים.
קריאות התעופה קצרות ונוקשות אך השירה רמה ומלודית. מחוץ לעונת הקינון ניזון בזרעים שונים, הגוזלים מואכלים בעיקר בחרקים.

חולף שכיח בכל רחבי הארץ בשתי עונות הנדידה, מקנן נדיר במרומי החרמון.

עד היום לא בוצעו פעולות שימור ייעודיות למין זה.

  • ישראלי, נ. ופרלמן, י. 2013. סיכום סקר עופות מקננים בחרמון. דו"ח מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע.
  • פז, ע. 1986. עופות. מתוך אלון, ע. (עורך), החי והצומח של ארץ ישראל. כרך 6. הוצאת משרד הביטחון, ישראל.
  • עמוד המין ב-Birdlife International
  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
author name השתתפו: ליאור כסלו, אבנר רינות

מפת תפוסה נוכחית

מפות קינון

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


שפע יחסי 2010-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר עוףי ישראל (Shirihai 1996).

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.


נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות

ערך IUCN
הגדרת סיכון

() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת גיבתון אדום-מקור
גיבתון אדום-מקור
גיבתון אדום-מקור
עתידו בסכנה VU
תמונה מאת גיבתון סלעים
גיבתון סלעים
גיבתון סלעים
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת גיבתון עפרוני
גיבתון עפרוני
גיבתון עפרוני
לא בסיכון LC
תמונה מאת גיבתון צווארון
גיבתון צווארון
גיבתון צווארון
לא רלוונטי NA