מעבר לתוכן העמוד

בז שחור
Falco concolor

סימן אזהרה קרוב לסיכון
NT (D1)

השתתפו: אבנר רינות, מידד גורן, ברק גרניט, אסף מירוז, נעם וייס
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

הבז השחור מוערך כמין ב"סיכון נמוך" (NT), בשל גודלה הקטן של אוכלוסייתו (כ- 200 פרטים בוגרים), בשילוב התאמה אזורית לאוכלוסיית שוליים בקצה גבול התפוצה העולמי. בנוסף, הוא מוגדר כמין בסכנת הכחדה עולמית ("עתידו בסכנה" - VU). במהדורה הקודמת של הספר האדום (2002) הוגדר הבז השחור כמין ש"עתידו בסכנה" (VU). ההטבה לכאורה במעמד המין אינה משקפת הטבה ממשית במצבו אלא בעיקר הבדלים בין המהדורות בשיטות העבודה וברמת המידע.
NT הערכה אזורית נוכחית | VU הערכת אזורית קודמת | VU הערכה עולמית

בתי גידול מצוקים בחבל המדברי
סטטוס בארץ חולף, מקיץ
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה נודד ארוך-טווח
רצועות זואוגיאוגרפיות סהרו-סינדי
תצורת נוף מצוקים
צפיפות צומח נמוכה \ דלילה \ פתוח
מיקום הקן מצוקים
סוגי מזון חולייתנים יבשתיים
שיחור מזון באוויר
גדלי גוף קטן (עד 500 גרם)
גורמי סיכון פעילות מטיילים וגולשי מצוקים, פעילות מסוקים וכלי טיס באזורי הקינון, הפרעה ישירה מפעילות אדם

בז קליל, אלגנטי וארך כנף המקנן במדבריות צחיחים ומצוקיים, לעיתים בקרבה לחופי הים.
הבוגר אפור כהה-שחרחר, לבד מרגליו, טבעת העין והדונגית שלהן צבע צהוב עז.
בתעופה ניכר בצלליתו החדה והארוכה, ובנטייתו לגלוש בכנפיים חצי סגורות.
מתמחה בציד של ציפורים ועטלפים באוויר.

מקייץ ומקנן נדיר למדי בהרי אילת, בערבה, בהר הנגב ובמדבר יהודה צפונה עד נחל ערוגות (פרומקין ומן 1984, Shirihai 1996, גורן וגרניט 2014).

  • גורן, מ. וגרניט, ב. 2014. סקר קינון בזים שחורים בחבל המדברי של ישראל, 2011-2014. דו"ח רשות הטבע והגנים ומרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע.
  • גרניט, ב., גורן, מ. ושני, א., 2011. סקר קינון בזים שחורים בנגב, דרום מדבר יהודה והרי אילת, סתיו 2011. דו"ח רשות הטבע והגנים ומרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע.
  • פז, ע. 1986. עופות. מתוך אלון, ע. (עורך), החי והצומח של ארץ ישראל. כרך 6. הוצאת משרד הביטחון, ישראל.
  • פרלמן, י., שוחט, א. ולבינגר, ז. 2009. סקר אטלס ציפורים בערבה סיכום שנת 2009. דו"ח מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע.
  • עמוד המין ב-Birdlife International
  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
השתתפו: אבנר רינות, מידד גורן, ברק גרניט, אסף מירוז, נעם וייס

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי צפיפות
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
0 0 0 0 0

תפוצה בישראל

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


הפרש שפע יחסי 1990-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

הפרש שפע יחסי 1990-2020
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
8 12 12 21 19

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר ציפורי ישראל (Shirihai 1996).

שפע יחסי 1980-1990 לפי צפיפות
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
5 14 14 17 22

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש תפוסה 1990-2020
מידע חסר אין שינוי עלייה בתפוסה ירידה בתפוסה
6 35 1 9

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.

הפרש שפע יחסי 1990-2020
80 עד 100 50 20 עד 30 אין שינוי -20 עד -30 50- -80 עד -100 מידע חסר
0 4 2 22 12 14 11 16

נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות
ערך IUCN
הגדרת סיכון לפי הספר האדום
() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

בז אדום
בז צוקים
בז מצוי
בז ציידים