מעבר לתוכן העמוד

שיחנית גדולה
Hippolais languida

סימן אזהרה עתידו בסכנה
VU (C1,D1)

השתתפו: אסף מירוז, יואב פרלמן, נדב ישראלי, נעם וייס, עזרא חדד, יוסף כיאט, טוביה קאהן, רעי סגלי
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

השיחנית הגדולה מוגדרת כמין ש"עתידו בסכנה" (VU) בשל גודלה הקטן של אוכלוסייתה (פחות מ- 1,000 פרטים בוגרים) וכן בגלל קצב הירידה המהיר במספר הפרטים המקננים, המוערך בלמעלה מ- 10% במשך 3 דורות (12 שנה). במהדורה הקודמת של הספר האדום (2002) הוגדרה השיחנית הגדולה כמין "בסיכון נמוך" (NT). השינוי במעמד המין משקף החמרה במצב האוכלוסייה, כמו גם שיפור ברמת המידע והבדלים בשיטות ההערכה.
VU הערכה אזורית נוכחית | NT הערכת אזורית קודמת | LC הערכה עולמית

בתי גידול בתה ים-תיכונית, יער פארק וחורש פתוח
סטטוס בארץ מקיץ
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה נודד ארוך-טווח
רצועות זואוגיאוגרפיות ים תיכוני, אירנו-טורני
תצורת נוף הררי
תצורות צומח שיחייה, בתה
צפיפות צומח בינונית, נמוכה \ דלילה \ פתוח
מיקום הקן עצים, שיחים
סוגי מזון חסרי חוליות
שיחור מזון על עצים ושיחים
גדלי גוף קטן (עד 500 גרם)
גורמי סיכון שריפות בשטחי בתה, נטיעות, הרס וקיטוע מקומות החיות

שיחנית בגודל בינוני, גדולה מהשיחנית הקטנה וקטנה משיחנית זית.
לבושה חום-אפור כהה בחלקים העליונים, לבנבן בחלקים התחתונים. הזנב ארוך ורחב, כהה מאד עם שוליים לבנים, והשיחנית מניעה אותו ללא הרף באיטיות, מעלה-מטה. שירת הזכר מזכירה זמיר, ערבה ומסתלסלת, מושרת מראשי עצים ושיחים.

מקייצת מקננת נדירה וחולפת במספרים קטנים. מקננת בשטחי בתה וגריגה בחרמון ובצפון הגולן ובגבעות מזרח לכיש. עד לשנות ה- 1980 קיננה גם בגליל המזרחי ובהרי יהודה ושומרון, אך בשנים האחרונות נרשמו באזורים אלו תצפיות ספורות בלבד.

הרס מקומות החיות עקב פיתוח יישובים והכשרת שטחים לחקלאות ולנטיעות
- שריפות בשטחי בתה וגריגה הנגרמות בעיקר עקב פעילות אימונים של הצבא

עד היום לא בוצעו פעולות שימור ייעודיות למין זה.

מומלץ לשמר שטחי גריגה איכותיים בצפון הגולן ובמזרח לכיש מפני שריפות ופיתוח.

  • ישראלי, נ. ופרלמן, י. 2013. סיכום סקר עופות מקננים בחרמון. דו"ח מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע.
  • מירוז, א. 2013. סיכום סקר ציפורים במזרח לכיש, אביב 2013. דו"ח רשות הטבע והגנים.
  • מירוז, א. ושוחט, א. 2014. סיכום סקר ציפורים סביב היישוב נטע במזרח לכיש – 2014. דו"ח רשות הטבע והגנים.
  • מירוז, א., 2007 . סיכום סקר ציפורים בגבעות גומר. דו"ח עבור רשות הטבע והגנים.
  • פז, ע. 1986. עופות. מתוך אלון, ע. (עורך), החי והצומח של ארץ ישראל. כרך 6. הוצאת משרד הביטחון, ישראל.
  • עמוד המין ב-Birdlife International
  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
השתתפו: אסף מירוז, יואב פרלמן, נדב ישראלי, נעם וייס, עזרא חדד, יוסף כיאט, טוביה קאהן, רעי סגלי

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי צפיפות
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
0 0 0 0 0

תפוצה בישראל

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


הפרש שפע יחסי 1990-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

הפרש שפע יחסי 1990-2020
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
8 12 12 21 19

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר ציפורי ישראל (Shirihai 1996).

שפע יחסי 1980-1990 לפי צפיפות
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
5 14 14 17 22

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש תפוסה 1990-2020
מידע חסר אין שינוי עלייה בתפוסה ירידה בתפוסה
6 35 1 9

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.

הפרש שפע יחסי 1990-2020
80 עד 100 50 20 עד 30 אין שינוי -20 עד -30 50- -80 עד -100 מידע חסר
0 4 2 22 12 14 11 16

נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות
ערך IUCN
הגדרת סיכון לפי הספר האדום
() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

זמירון
שיחנית קטנה
קנית קטנה
קנית בצרה