מעבר לתוכן העמוד

זמירון
Acrocephalus melanopogon

סימן אזהרה בסכנת הכחדה חמורה
CR (D1)

השתתפו: זאב לבינג'ר, אבנר רינות, יואב פרלמן, יוסף כיאט, נדב ישראלי, איתי שמשון, נעם וייס, עזרא חדד
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

הזמירון מוגדר כמין ב"סכנת הכחדה חמורה" (CR) בשל גודלה המזערי של האוכלוסייה המקננת, המוערכת בפחות מ- 50 פרטים בוגרים. יתכן שהמין אינו מקנן בישראל מדי שנה. גם במהדורה הקודמת של הספר האדום (2002) הוגדר הזמירון כמין "בסכנת הכחדה חמורה" (CR), היציבות במעמדו של המין משקפת המשך של מגמת הירידה במצב אוכלוסייתו ונסיגה שלה ממרבית האתרים בהם קינן בצפון ישראל.
CR הערכה אזורית נוכחית | CR הערכת אזורית קודמת | LC הערכה עולמית

בתי גידול בריכות, מאגרים ומקווי מים המוקפים בסבך צמחיה
סטטוס בארץ יציב, מקיץ
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה נודד קצר-טווח \ נודד חלקי
רצועות זואוגיאוגרפיות ים תיכוני
תצורת נוף בתי גידול לחים, גדה סבוכה
תצורות צומח סבך ביצה וגדות נחלים
צפיפות צומח גבוהה
מיקום הקן סבך גדה/צמחיה צפה
סוגי מזון חסרי חוליות
שיחור מזון על עצים ושיחים
גדלי גוף קטן (עד 500 גרם)
גורמי סיכון ייבוש ופגיעה בביצות ובמקווי מים

מקנן נדיר ביותר בצפון הארץ ובמרכזה. לא ידוע האם האוכלוסייה המקננת יציבה או מקייצת. חורף וחולף שכיח למדי.
עד לשנות השישים של המאה ה-20 היה מקנן מצוי למדי בעמק החולה, עמק בית שאן, עמק יזרעאל ומישור החוף הצפוני. בעקבות הרס ושינוי מקומות החיות הצטמצמה האוכלוסייה המקננת מאד, והיא נמצאת כיום על סף הכחדה. בשנות ה- 1980 קיננו בסך הכל כ- 10–20 זוגות בחולה, בצפון הכינרת ובעמק בית-שאן (Shirihai 1996). קן בודד נמצא בשפדן שליד ראשון-לציון ב- 1989, ומספר זוגות קיננו באותו אזור (כיום אגם ה"סופרלנד") ב- 2013. על פי מידע שנאסף בטיבוע של זמירונים בעמק החולה, יתכן שהמין דוגר גם שם, באופן לא רציף.

מקווי מים בחבל הים-תיכוני והערבתי, עם סבך גדות מגוון וחישות קנים. בעונת הנדידה ובחורף נראה גם בשדות חקלאיים ובסבך צומח הרחק ממים.

גורם הסיכון העיקרי הוא שינוי והרס מקומות החיוּת – יבוש, זיהום ושינוי של גופי מים, בעיקר בִּיצות ונחלים. בריכות הדגים והמאגרים אינם מהווים על פי רוב תחליף למקומות החיוּת הטבעיים בגלל הדלות והאחידות של צומח הגדות.

עד היום לא בוצעו פעולות שימור ייעודיות למין זה.

אוכלוסיית הזמירון המקננת כיום בישראל היא שרידית ומקוטעת מאוד בעקבות צמצום דרמטי בשטחי החיות המתאימים. האוכלוסייה שקיננה בעבר בצפון הארץ היוותה את גבול התפוצה הדרומי של המין במערב הפלארקטי. יתכן שאוכלוסיות קטנות מקננות בסוריה ובלבנון (Cramp & Simons 1992, Birdlife 2017), אך נראה שהסיכוי למעבר של פרטים מאוכלוסיות אלה לישראל ("אפקט הצלה") הוא זניח.

כדי לאושש את אוכלוסיית הזמירונים נדרש להרחיב את מצאי מקומות החיות הפוטנציאליים עבורם על ידי ביצוע פעולות ממשק להרחבת סבך הגדה באזורים מתאימים, דוגמת אגמון החולה ובריכות דגים בעמק החולה, בקעת בית צידה, עין אפק ובריכות עמק עכו.

  • Cramp, S and Simmons, R.G. 1992. The Birds of the Western Palearctic, Volume 6. Oxford University Press
  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
השתתפו: זאב לבינג'ר, אבנר רינות, יואב פרלמן, יוסף כיאט, נדב ישראלי, איתי שמשון, נעם וייס, עזרא חדד

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי צפיפות
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
0 0 0 0 0

תפוצה בישראל

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


הפרש שפע יחסי 1990-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

הפרש שפע יחסי 1990-2020
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
8 12 12 21 19

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר ציפורי ישראל (Shirihai 1996).

שפע יחסי 1980-1990 לפי צפיפות
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
5 14 14 17 22

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש תפוסה 1990-2020
מידע חסר אין שינוי עלייה בתפוסה ירידה בתפוסה
6 35 1 9

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.

הפרש שפע יחסי 1990-2020
80 עד 100 50 20 עד 30 אין שינוי -20 עד -30 50- -80 עד -100 מידע חסר
0 4 2 22 12 14 11 16

נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות
ערך IUCN
הגדרת סיכון לפי הספר האדום
() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

קנית אירופית
שיחנית זית
שיחנית קטנה
קנית קטנה