חנקן אדום-גב
Lanius collurio

warning עתידו בסכנה
VU (C2a1,D1)

author name השתתפו: אבנר רינות, אסף מירוז, ליאור כסלו

חנקן אדום-גב מוערך כמין ש"עתידו בסכנה" (VU) בשל אוכלוסייתו הקטנה והמצטמצמת. גודל האוכלוסייה כיום מוערך כקטן מ- 1,000 פרטים בוגרים וקצב הירידה מוערך בלמעלה מ- 10% במשך 3 דורות (12 שנה). במהדורה הקודמת של הספר האדום (2002) הוערך החנקן אדום הגב כמין ב"סיכון נמוך" (NT). ההחמרה במעמד המין נובעת משינוי לרעה שחל במצב האוכלוסייה והמשך צמצום שטחי המחייה.
VU הערכה אזורית נוכחית | NT הערכת אזורית קודמת | LC הערכה עולמית

בתי גידול יער פארק וחורש פתוח, אזור חקלאי כפרי
סטטוס בארץ מקיץ, חולף
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה נודד ארוך-טווח
רצועות זואוגיאוגרפיות ים תיכוני
תצורת נוף הררי
תצורות צומח חורש, שיחייה, בתה
צפיפות צומח נמוכה \ דלילה \ פתוח, בינונית
מיקום הקן עצים, שיחים
סוגי מזון חסרי חוליות
שיחור מזון על הקרקע, על עצים ושיחים
גדלי גוף קטן (עד 500 גרם)
גורמי סיכון הרעלות מחומרי הדברה חקלאיים, הרס בתי הגידול באזורי הנדידה והחריפה, הרס וקיטוע מקומות החיות

חנקן בגודל בינוני, בעל זנב וכנפיים ארוכים.
הזכר בולט בצבעיו, עם מסיכה שחורה סביב העין, כיפה ועורף אפורים בהירים וגב ערמוני. הנקבות והצעירים דהויים יותר ומפוספסים וחסרים את המסיכה השחורה.

חולף שכיח בכל רחבי הארץ בשתי עונות הנדידה ומקייץ מקנן שכיח בחרמון, נדיר בצפון הגולן ובגליל העליון.

מקנן בשיחיות, בחורש דליל ובשולי מטעים חקלאיים. בנדידה נראה על עצים ושיחים בכל בתי הגידול.

החנקן אדום-גב מאויים בעיקר על ידי שינוי מקומות חיותו בעקבות פיתוח, ייעור ונטיעות חקלאיות בצפון רמת הגולן ובמקביל פריצת דרכים, הכשרת מסלולי סקי ופיתוח מתקנים שונים בכתף החרמון. באזורים החקלאיים יתכן שהוא נפגע מחומרי הדברה, ובאזורי החריפה והנדידה הוא מאויים על ידי שינוי מקומות החיות, מדבור ודלדול מקורות המזון.

עד היום לא בוצעו פעולות שימור ייעודיות למין זה.

  • ישראלי, נ. ופרלמן, י. 2013. סיכום סקר עופות מקננים בחרמון. דו"ח מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע.
  • פז, ע. 1986. עופות. מתוך אלון, ע. (עורך), החי והצומח של ארץ ישראל. כרך 6. הוצאת משרד הביטחון, ישראל.
  • עמוד המין ב-Birdlife International
  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
author name השתתפו: אבנר רינות, אסף מירוז, ליאור כסלו

מפת תפוסה נוכחית

מפות קינון

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


שפע יחסי 2010-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר עוףי ישראל (Shirihai 1996).

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.


נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות

ערך IUCN
הגדרת סיכון

() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת חנקן אדום-ראש
חנקן אדום-ראש
חנקן אדום-ראש
לא בסיכון LC
תמונה מאת חנקן נובי
חנקן נובי
חנקן נובי
לא בסיכון LC
תמונה מאת חנקן גדול
חנקן גדול
חנקן גדול
לא בסיכון LC
תמונה מאת חנקן שחור-מצח
חנקן שחור-מצח
חנקן שחור-מצח
חסר מידע DD