מעבר לתוכן העמוד

חנקן אדום-גב
Lanius collurio

סימן אזהרה עתידו בסכנה
VU (C2a1,D1)

השתתפו: אבנר רינות, אסף מירוז, ליאור כסלו
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

חנקן אדום-גב מוערך כמין ש"עתידו בסכנה" (VU) בשל אוכלוסייתו הקטנה והמצטמצמת. גודל האוכלוסייה כיום מוערך כקטן מ- 1,000 פרטים בוגרים וקצב הירידה מוערך בלמעלה מ- 10% במשך 3 דורות (12 שנה). במהדורה הקודמת של הספר האדום (2002) הוערך החנקן אדום הגב כמין ב"סיכון נמוך" (NT). ההחמרה במעמד המין נובעת משינוי לרעה שחל במצב האוכלוסייה והמשך צמצום שטחי המחייה.
VU הערכה אזורית נוכחית | NT הערכת אזורית קודמת | LC הערכה עולמית

בתי גידול יער פארק וחורש פתוח, אזור חקלאי כפרי
סטטוס בארץ חולף, מקיץ
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה נודד ארוך-טווח
רצועות זואוגיאוגרפיות ים תיכוני
תצורת נוף הררי
תצורות צומח חורש, שיחייה, בתה
צפיפות צומח בינונית, נמוכה \ דלילה \ פתוח
מיקום הקן עצים, שיחים
סוגי מזון חסרי חוליות
שיחור מזון על הקרקע, על עצים ושיחים
גדלי גוף קטן (עד 500 גרם)
גורמי סיכון הרעלות מחומרי הדברה חקלאיים, הרס בתי הגידול באזורי הנדידה והחריפה, הרס וקיטוע מקומות החיות

חנקן בגודל בינוני, בעל זנב וכנפיים ארוכים.
הזכר בולט בצבעיו, עם מסיכה שחורה סביב העין, כיפה ועורף אפורים בהירים וגב ערמוני. הנקבות והצעירים דהויים יותר ומפוספסים וחסרים את המסיכה השחורה.

חולף שכיח בכל רחבי הארץ בשתי עונות הנדידה ומקייץ מקנן שכיח בחרמון, נדיר בצפון הגולן ובגליל העליון.

מקנן בשיחיות, בחורש דליל ובשולי מטעים חקלאיים. בנדידה נראה על עצים ושיחים בכל בתי הגידול.

החנקן אדום-גב מאויים בעיקר על ידי שינוי מקומות חיותו בעקבות פיתוח, ייעור ונטיעות חקלאיות בצפון רמת הגולן ובמקביל פריצת דרכים, הכשרת מסלולי סקי ופיתוח מתקנים שונים בכתף החרמון. באזורים החקלאיים יתכן שהוא נפגע מחומרי הדברה, ובאזורי החריפה והנדידה הוא מאויים על ידי שינוי מקומות החיות, מדבור ודלדול מקורות המזון.

עד היום לא בוצעו פעולות שימור ייעודיות למין זה.

  • ישראלי, נ. ופרלמן, י. 2013. סיכום סקר עופות מקננים בחרמון. דו"ח מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע.
  • פז, ע. 1986. עופות. מתוך אלון, ע. (עורך), החי והצומח של ארץ ישראל. כרך 6. הוצאת משרד הביטחון, ישראל.
  • עמוד המין ב-Birdlife International
  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
השתתפו: אבנר רינות, אסף מירוז, ליאור כסלו

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי צפיפות
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
0 0 0 0 0

תפוצה בישראל

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


הפרש שפע יחסי 1990-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

הפרש שפע יחסי 1990-2020
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
8 12 12 21 19

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר ציפורי ישראל (Shirihai 1996).

שפע יחסי 1980-1990 לפי צפיפות
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
5 14 14 17 22

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש תפוסה 1990-2020
מידע חסר אין שינוי עלייה בתפוסה ירידה בתפוסה
6 35 1 9

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.

הפרש שפע יחסי 1990-2020
80 עד 100 50 20 עד 30 אין שינוי -20 עד -30 50- -80 עד -100 מידע חסר
0 4 2 22 12 14 11 16

נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות
ערך IUCN
הגדרת סיכון לפי הספר האדום
() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

חנקן אדום-ראש
חנקן נובי
חנקן גדול
חנקן שחור-מצח