חנקן גדול
Lanius excubitor

warning לא בסיכון
LC

author name השתתפו: אבנר רינות, יואב פרלמן, נעם וייס, ליאור כסלו, רעי סגלי, יוסף כיאט, טוביה קאהן, אסף מירוז, עזרא חדד, אייל שוחט

בתי גידול בתה ים-תיכונית, בתת ספר המדבר, יער פארק וחורש פתוח, גידולי שדה ושדות בור, אזור חקלאי כפרי, סוואנת שיטים
סטטוס בארץ יציב
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה מין יציב
רצועות זואוגיאוגרפיות ים תיכוני, אירנו-טורני, סהרו-סינדי, סודני
תצורת נוף הררי, מישורים ועמקים, ואדיות רחבים, מרחב כפרי
תצורות צומח חקלאות - גידולי שדה, חורש, עצייה, שיחייה, בתה
צפיפות צומח נמוכה \ דלילה \ פתוח
מיקום הקן עצים, שיחים
סוגי מזון חסרי חוליות, חולייתנים יבשתיים
שיחור מזון על הקרקע
גדלי גוף קטן (עד 500 גרם)
גורמי סיכון נטיעות, שריפות בשטחי בתה, הרעלות מחומרי הדברה חקלאיים, הרס וקיטוע מקומות החיות

  • מירוז, א. 2013. סיכום סקר ציפורים במזרח לכיש, אביב 2013. דו"ח רשות הטבע והגנים.
  • מירוז, א. ושוחט, א. 2014. סיכום סקר ציפורים סביב היישוב נטע במזרח לכיש – 2014. דו"ח רשות הטבע והגנים.
  • מירוז, א., 2007 . סיכום סקר ציפורים בגבעות גומר. דו"ח עבור רשות הטבע והגנים.
  • פז, ע. 1986. עופות. מתוך אלון, ע. (עורך), החי והצומח של ארץ ישראל. כרך 6. הוצאת משרד הביטחון, ישראל.
  • פרלמן, י., שוחט, א. ולבינגר, ז. 2009. סקר אטלס ציפורים בערבה סיכום שנת 2009. דו"ח מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע.
  • עמוד המין ב-Birdlife International
  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
author name השתתפו: אבנר רינות, יואב פרלמן, נעם וייס, ליאור כסלו, רעי סגלי, יוסף כיאט, טוביה קאהן, אסף מירוז, עזרא חדד, אייל שוחט

מפת תפוסה נוכחית

מפות קינון

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


שפע יחסי 2010-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר עוףי ישראל (Shirihai 1996).

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.


נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות

ערך IUCN
הגדרת סיכון

() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת חנקן אדום-ראש
חנקן אדום-ראש
חנקן אדום-ראש
לא בסיכון LC
תמונה מאת חנקן נובי
חנקן נובי
חנקן נובי
לא בסיכון LC
תמונה מאת חנקן אדום-גב
חנקן אדום-גב
חנקן אדום-גב
עתידו בסכנה VU
תמונה מאת חנקן שחור-מצח
חנקן שחור-מצח
חנקן שחור-מצח
חסר מידע DD