מעבר לתוכן העמוד

סלעית קיץ
Oenanthe hispanica

סימן אזהרה בסכנת הכחדה
EN (C1)

השתתפו: אבנר רינות, יואב פרלמן, אסף מירוז, ליאור כסלו, רעי סגלי, עזרא חדד, טוביה קאהן, יוסף כיאט, יובל דקס, ירון בזר, אייל שוחט
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

סלעית הקיץ מוגדרת כמין "בסכנת הכחדה" (EN) בשל הירידה המתמשכת בגודל אוכלוסייתה. קצב הירידה מוערך כגבוה מ- 20% בשני דורות (8.2 שנה). במהדורה הקודמת של הספר האדום (2002) הוגדרה סלעית הקיץ כמין שאינו בסיכון (LC). השינוי במעמד המין משקף החמרה דרמטית במצב האוכלוסייה, המתבטאת בצמצום תחום התפוצה ומספר הפרטים. - הירידה בשכיחות המין מובחנת החל מתחילת שנות ה- 2000. סלעית הקיץ נעלמה לחלוטין כמקננת משטחים נרחבים בהם הייתה בעבר שכיחה, דוגמת הגליל המערבי, הכרמל, שפלת יהודה, הרי יהודה ומערב השומרון.
EN הערכה אזורית נוכחית | LC הערכת אזורית קודמת | LC הערכה עולמית

בתי גידול טרשים, בתה ים-תיכונית, בתת ספר המדבר
סטטוס בארץ מקיץ, חולף
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה נודד ארוך-טווח
רצועות זואוגיאוגרפיות ים תיכוני, אירנו-טורני
תצורת נוף הררי, סלעים וטרשים
תצורות צומח בתה
צפיפות צומח בינונית, נמוכה \ דלילה \ פתוח
מיקום הקן קרקע
סוגי מזון חסרי חוליות
שיחור מזון על הקרקע
גדלי גוף קטן (עד 500 גרם)
גורמי סיכון שריפות בשטחי בתה, הרס בתי הגידול באזורי הנדידה והחריפה, הרס וקיטוע מקומות החיות, נטיעות

סלעית הקייץ היא הסלעית היחידה שמקייצת ומקננת בצפון הארץ ובמרכזה (להוציא את מרומי החרמון, שם מקננים גם מינים נוספים).
בולטת בניגוד השחור-לבן של לבושה, בהתנהגותה הטריטוריאלית ובשירתה המצלצלת. מציגה דו-פרצופיות זוויגית – לבוש הזכרים קונטרסטי מאוד, עם כיפה, גב ובטן לבנים או צהבהבים, מנוגדים לכנפיים וללחיים השחורות, לחלק מהפרטים גרון שחור. הנקבות חומות-אפורות ורק זנבן לבן.

מאכלסת שטחי בתה וגריגה טרשיים, פעמים רבות בקירות מצוקיים, בשולי מחצבות ובאזורים שעוברים פיתוח וחשיפת קרקע.

סלעית הקיץ מאוימת על ידי פיתוח, הרס ושינוי שטחי הבתה והגריגה והפיכתם לשטחי התיישבות ויער נטוע. בשפלת יהודה, מזרח לכיש ומערב השומרון היא נפגעת משריפות תכופות הנגרמות על ידי פעילות אימונים של צה"ל, ובנוסף היא ככל הנראה מושפעת גם מתהליכי מדבור וניצול-יתר המתרחשים באזורי החריפה והנדידה.

עד היום לא בוצעו פעולות שימור ייעודיות למין זה.

סלעית הקיץ היא מין נודד המוגדר בסכנת הכחדה בשל הירידה בגודל האוכלוסייה וצמצום שטחי המחייה. בשני העשורים האחרונים נסוגה הסלעית משטחים גדולים במערב השומרון, בכרמל ובגליל. גורמי האיום העיקריים המשפיעים על סלעית הקיץ בארץ הם הכרסום המתמשך ברציפות שטחי הבתה ובאיכותם, ובנוסף היא נפגעת ככל הנראה גם מתהליכי מדבור וניצול יתר של מקומות החיות באתרי החריפה ולאורך צירי הנדידה.

פעולות הסברה ביחידות צה"ל לצמצום אירועי השריפות
- הרחבת שבילי אש להגבלת התפשטות שריפות
- הגבלת נטיעות בשטחי בתה וגריגה
- שמירה על שטחי בתה רצופים ונרחבים מפני בינוי ופיתוח

  • ישראלי, נ. ופרלמן, י. 2013. סיכום סקר עופות מקננים בחרמון. דו"ח מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע.
  • מירוז, א. 2008. סיכום סקר ציפורים בשמורת סנסן אביב 2008. דו"ח רשות הטבע והגנים ומרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע.
  • מירוז, א. 2013. סיכום סקר ציפורים במזרח לכיש, אביב 2013. דו"ח רשות הטבע והגנים.
  • מירוז, א. ושוחט, א. 2014. סיכום סקר ציפורים סביב היישוב נטע במזרח לכיש – 2014. דו"ח רשות הטבע והגנים.
  • מירוז, א., 2007 . סיכום סקר ציפורים בגבעות גומר. דו"ח עבור רשות הטבע והגנים.
  • פז, ע. 1986. עופות. מתוך אלון, ע. (עורך), החי והצומח של ארץ ישראל. כרך 6. הוצאת משרד הביטחון, ישראל.
  • עמוד המין ב-Birdlife International
  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Shochat, E., Abramski, Z., Pinshow, B., 2001. Breeding bird species diversity in the Negev: Effects of Scrub Fragmentation by planted forests. Journal of Applied Ecology, 38, 1135-1147.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
השתתפו: אבנר רינות, יואב פרלמן, אסף מירוז, ליאור כסלו, רעי סגלי, עזרא חדד, טוביה קאהן, יוסף כיאט, יובל דקס, ירון בזר, אייל שוחט

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי צפיפות
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
0 0 0 0 0

תפוצה בישראל

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


הפרש שפע יחסי 1990-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

הפרש שפע יחסי 1990-2020
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
8 12 12 21 19

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר ציפורי ישראל (Shirihai 1996).

שפע יחסי 1980-1990 לפי צפיפות
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
5 14 14 17 22

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש תפוסה 1990-2020
מידע חסר אין שינוי עלייה בתפוסה ירידה בתפוסה
6 35 1 9

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.

הפרש שפע יחסי 1990-2020
80 עד 100 50 20 עד 30 אין שינוי -20 עד -30 50- -80 עד -100 מידע חסר
0 4 2 22 12 14 11 16

נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות
ערך IUCN
הגדרת סיכון לפי הספר האדום
() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

חכלילית סלעים
סלעית מדבר
סלעית נזירה
חמריה שחורה