מעבר לתוכן העמוד

שעיר מסורטט
Otus brucei

סימן אזהרה חסר מידע
DD

השתתף: אסף מירוז
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

שעיר מסורטט מוגדר בקטגוריית "מידע חסר" (DD) בגלל שאין בידנו די מידע בכדי להעריך את מצבו של המין בישראל. באביב 2015 השעיר המסורטט נתגלה כמקנן במטעי תמרים בצפון שקע ים המלח, לאחר שהעדות היחידה לרבייה שלו בארץ נאספה על ידי ישראל אהרוני ב- 1911 בדרום עמק הירדן. סקר שנערך לאורך בקעת הירדן גילה שהמין הוא מקנן שכיח למדי, מאזור משואה בצפון ועד למצפה-שלם בדרום ואוכלוסייתו מוערכת בכ- 50 זוגות לפחות (Ben-Dov & Kiat 2016).
DD הערכה אזורית נוכחית | LC הערכת אזורית קודמת | LC הערכה עולמית

סטטוס בארץ יציב
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה נודד קצר-טווח \ נודד חלקי
רצועות זואוגיאוגרפיות אירנו-טורני, סודני
תצורת נוף מישורים ועמקים, מרחב כפרי
תצורות צומח חקלאות - מטעים
צפיפות צומח בינונית
מיקום הקן עצים
סוגי מזון חסרי חוליות, חולייתנים יבשתיים
שיחור מזון על הקרקע, על עצים ושיחים
גדלי גוף קטן (עד 500 גרם)
גורמי סיכון אינם ידועים

דורס לילה קטן מאוד החי על עצים. דומה לשעיר המצוי, אך בהיר ממנו ורגליו מכוסות בנוצות. צבעו הכללי אפור בהיר, ועליו דגם משורטט של פסי אורך כהים. מזונו מורכב בעיקר מחרקים ופרוקי רגליים שונים, ולעתים רחוקות גם מציפורי שיר ומכרסמים קטנים.

  • Ben-Dov, A. & Kiat, Y. 2015. Breeding Pallid Scops Owls in Rift valley, Israel, in spring 2015. Dutch Birding.
  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
השתתף: אסף מירוז

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי צפיפות
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
0 0 0 0 0

תפוצה בישראל

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


הפרש שפע יחסי 1990-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

הפרש שפע יחסי 1990-2020
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
8 12 12 21 19

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר ציפורי ישראל (Shirihai 1996).

שפע יחסי 1980-1990 לפי צפיפות
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
5 14 14 17 22

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש תפוסה 1990-2020
מידע חסר אין שינוי עלייה בתפוסה ירידה בתפוסה
6 35 1 9

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.

הפרש שפע יחסי 1990-2020
80 עד 100 50 20 עד 30 אין שינוי -20 עד -30 50- -80 עד -100 מידע חסר
0 4 2 22 12 14 11 16

נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות
ערך IUCN
הגדרת סיכון לפי הספר האדום
() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

אוח עיטי
אוח מדברי
לילית מצויה
לילית מדבר