שעיר מסורטט
Otus brucei

warning חסר מידע
DD

author name השתתף: אסף מירוז

שעיר מסורטט מוגדר בקטגוריית "מידע חסר" (DD) בגלל שאין בידנו די מידע בכדי להעריך את מצבו של המין בישראל. באביב 2015 השעיר המסורטט נתגלה כמקנן במטעי תמרים בצפון שקע ים המלח, לאחר שהעדות היחידה לרבייה שלו בארץ נאספה על ידי ישראל אהרוני ב- 1911 בדרום עמק הירדן. סקר שנערך לאורך בקעת הירדן גילה שהמין הוא מקנן שכיח למדי, מאזור משואה בצפון ועד למצפה-שלם בדרום ואוכלוסייתו מוערכת בכ- 50 זוגות לפחות (Ben-Dov & Kiat 2016).
DD הערכה אזורית נוכחית | LC הערכת אזורית קודמת | LC הערכה עולמית

סטטוס בארץ יציב
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה נודד קצר-טווח \ נודד חלקי
רצועות זואוגיאוגרפיות אירנו-טורני, סודני
תצורת נוף מישורים ועמקים, מרחב כפרי
תצורות צומח חקלאות - מטעים
צפיפות צומח בינונית
מיקום הקן עצים
סוגי מזון חסרי חוליות, חולייתנים יבשתיים
שיחור מזון על הקרקע, על עצים ושיחים
גדלי גוף קטן (עד 500 גרם)
גורמי סיכון אינם ידועים

דורס לילה קטן מאוד החי על עצים. דומה לשעיר המצוי, אך בהיר ממנו ורגליו מכוסות בנוצות. צבעו הכללי אפור בהיר, ועליו דגם משורטט של פסי אורך כהים. מזונו מורכב בעיקר מחרקים ופרוקי רגליים שונים, ולעתים רחוקות גם מציפורי שיר ומכרסמים קטנים.

  • Ben-Dov, A. & Kiat, Y. 2015. Breeding Pallid Scops Owls in Rift valley, Israel, in spring 2015. Dutch Birding.
  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
author name השתתף: אסף מירוז

מפת תפוסה נוכחית

תפוצה בישראל

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


הפרש שפע יחסי 1990-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר ציפורי ישראל (Shirihai 1996).

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.


נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות

ערך IUCN
הגדרת סיכון

() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת אוח עיטי
אוח עיטי
אוח עיטי
לא בסיכון LC
תמונה מאת אוח מדברי
אוח מדברי
אוח מדברי
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת לילית מצויה
לילית מצויה
לילית מצויה
לא בסיכון LC
תמונה מאת לילית מדבר
לילית מדבר
לילית מדבר
קרוב לסיכון NT