שחפית כספית
Sterna caspia

warning לא רלוונטי
NA

בתי גידול מקווי מים בעלי גדה רדודה בוצית או עשבונית
סטטוס בארץ חולף
סטטוס קינון בארץ מקנן מזדמן
אופי הנדידה נודד ארוך-טווח
רצועות זואוגיאוגרפיות ים תיכוני, סודני
תצורת נוף בריכות מלח, איים בחוף הים, בתי גידול לחים, גדה חשופה \ עשבונית
צפיפות צומח נמוכה \ דלילה \ פתוח
מיקום הקן קרקע
סוגי מזון דגים
שיחור מזון במים
גדלי גוף בינוני (500 - 1000 גרם)
גורמי סיכון ייבוש ופגיעה בביצות ובמקווי מים

  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.

מפות קינון

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


שפע יחסי 2010-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר עוףי ישראל (Shirihai 1996).

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.


נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות

ערך IUCN
הגדרת סיכון

() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת שחף לבן-עין
שחף לבן-עין
שחף לבן-עין
לא רלוונטי NA
תמונה מאת שחף ארמני
שחף ארמני
שחף ארמני
לא רלוונטי NA
תמונה מאת שחף צהוב-רגל
שחף צהוב-רגל
שחף צהוב-רגל
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת מרומית שחורה
מרומית שחורה
מרומית שחורה
נכחד באזורנו RE