מעבר לתוכן העמוד

חובה קטנה
Tetrax tetrax

סימן אזהרה לא רלוונטי
NA

החובה הקטנה מוגדרת כמין בסכנת הכחדה עולמית ("קרוב לסיכון", NT). המין אינו מקנן בישראל ולכן לא בוצעה לגביו הערכת סיכון אזורית.
NA הערכה אזורית נוכחית | הערכת אזורית קודמת | NT הערכה עולמית

סטטוס בארץ חורף
סטטוס קינון בארץ לא מקנן
אופי הנדידה נודד ארוך-טווח
מיקום הקן קרקע
סוגי מזון אוכלי כל
שיחור מזון על הקרקע
גדלי גוף בינוני (500 - 1000 גרם)
גורמי סיכון ציד ולכידה, הרס וקיטוע מקומות החיות

עוף קרקע בגודל בינוני שצבעו החום מפוספס מסווה אותו היטב על רקע העשב.
מאכלסת מישורים עשבוניים, כרי מרעה ושדות מעובדים. החובה הקטנה אוכלת-כל, זרעים, פירות קטנים ותפרחות, חרקים וחולייתנים קטנים.
בעונת הקינון ראשו של הזכר מאפיר וצווארו שחור ומקושט בשני קולרים לבנים.
לנקבות ולצעירים מראה חום אפור, המסווה אותם היטב מפני טורפים.
בתעופה, החובה הקטנה מגלה כנפיים לבנות עם קצות אברות יד שחורות וסוככות בצבע חום חולי כצבע הגוף .

חולפת וחורפת נדירה בצפון הארץ, בעיקר בעמק בית שאן ובגולן. פרטים בודדים מדי שנה. בעבר הייתה שכיחה יותר ונצפתה לעיתים בלהקות של פרטים בודדים עד עשרות פרטים.

  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.

תפוצה בישראל

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


הפרש שפע יחסי 1990-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

הפרש שפע יחסי 1990-2020
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
8 12 12 21 19

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר ציפורי ישראל (Shirihai 1996).

שפע יחסי 1980-1990 לפי צפיפות
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
5 14 14 17 22

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש תפוסה 1990-2020
מידע חסר אין שינוי עלייה בתפוסה ירידה בתפוסה
6 35 1 9

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.

הפרש שפע יחסי 1990-2020
80 עד 100 50 20 עד 30 אין שינוי -20 עד -30 50- -80 עד -100 מידע חסר
0 4 2 22 12 14 11 16

נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות
ערך IUCN
הגדרת סיכון לפי הספר האדום
() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

חובה גדולה
חובארה מדברית
עיט ניצי
פרס