קיווית מצויצת
Vanellus vanellus

warning לא רלוונטי
NA

הקיווית המצויצת מוגדרת כמין בסכנת הכחדה עולמית ("קרוב לסיכון", NT). המין נרשם כמקנן בישראל פעם אחת בלבד ולכן לא בוצעה לגביו הערכת סיכון אזורית.
NA הערכה אזורית נוכחית | LC הערכת אזורית קודמת | NT הערכה עולמית

סטטוס בארץ חורף, חולף
סטטוס קינון בארץ מקנן מזדמן
אופי הנדידה מין יציב
מיקום הקן קרקע
סוגי מזון חסרי חוליות
שיחור מזון על הקרקע
גדלי גוף קטן (עד 500 גרם)
גורמי סיכון הרעלות מחומרי הדברה חקלאיים, הרס וקיטוע מקומות החיות, פגיעה בקינים במהלך העיבוד החקלאי

  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.

מפות קינון

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


שפע יחסי 2010-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר עוףי ישראל (Shirihai 1996).

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.


נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות

ערך IUCN
הגדרת סיכון

() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת קיווית להקנית
קיווית להקנית
קיווית להקנית
לא רלוונטי NA
תמונה מאת חופמי אלכסנדרי
חופמי אלכסנדרי
חופמי אלכסנדרי
בסכנת הכחדה EN
תמונה מאת חופמי גדות
חופמי גדות
חופמי גדות
בסכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת סיקסק
סיקסק
סיקסק
לא בסיכון LC