מעבר לתוכן העמוד

תצפית #551995 | 14 ספטמבר 1992

אזדרכת מצויה ?

סוג תצפית
נוכחות
סוג אוכלוסיה
אוכלוסיה טבעית
צופה
זמן הדיווח
14 בספטמבר 1992 00:00
מספר פרטים
גודל אוכלוסיה משוער (מספרי)
גודל אוכלוסיה משוער (איכותני)
צפיפות (פרטים למטר²)