תצפיות

נמצאו 1950 תצפיות
שם המין תאריך צופה סוג מקום
סולנום זיתני
21 ביוני, 2022 מימי רון
כנפון זהוב
21 ביוני, 2022 מימי רון
טבק השיח
21 ביוני, 2022 מימי רון
דטורה זקופת-פרי
21 ביוני, 2022 מימי רון
סולנום זיתני
21 ביוני, 2022 מימי רון
סולנום זיתני
21 ביוני, 2022 מימי רון
זיף-נוצה חבוי
21 ביוני, 2022 מימי רון
פלפלון דמוי-אלה
21 ביוני, 2022 מימי רון
לכיד הנחלים
21 ביוני, 2022 מימי רון
לכיד הנחלים
21 ביוני, 2022 מימי רון
ושינגטוניה חוטית
21 ביוני, 2022 מימי רון
קיקיון מצוי
21 ביוני, 2022 מימי רון
איקליפטוס המקור
21 ביוני, 2022 מימי רון
סולנום זיתני
21 ביוני, 2022 מימי רון
איקליפטוס המקור
21 ביוני, 2022 מימי רון
זיף-נוצה חבוי
21 ביוני, 2022 מימי רון
לכיד הנחלים
21 ביוני, 2022 מימי רון
פלפלון דמוי-אלה
21 ביוני, 2022 מימי רון
איקליפטוס המקור
21 ביוני, 2022 מימי רון
קיקיון מצוי
21 ביוני, 2022 מימי רון
אזדרכת מצויה
21 ביוני, 2022 מימי רון
סולנום זיתני
21 ביוני, 2022 מימי רון
שיטה כחלחלה
21 ביוני, 2022 מימי רון
סולנום זיתני
21 ביוני, 2022 מימי רון
זיף-נוצה חבוי
21 ביוני, 2022 מימי רון
קייצת מסולסלת
21 ביוני, 2022 מימי רון
גומא ריחני
20 ביוני, 2022 מימי רון
לכיד הנחלים
20 ביוני, 2022 מימי רון
טיונית החולות
20 ביוני, 2022 מימי רון
שיטה כחלחלה
20 ביוני, 2022 מימי רון
פספלון דו-טורי
20 ביוני, 2022 מימי רון
קיקיון מצוי
20 ביוני, 2022 מימי רון
זיף-נוצה חבוי
20 ביוני, 2022 מימי רון
פלפלון דמוי-אלה
20 ביוני, 2022 מימי רון
לכיד הנחלים
20 ביוני, 2022 מימי רון
אזדרכת מצויה
20 ביוני, 2022 מימי רון
שיטה כחלחלה
20 ביוני, 2022 מימי רון
עין נמפית
לכיד הנחלים
20 ביוני, 2022 מימי רון
עין נמפית
זיף-נוצה חבוי
20 ביוני, 2022 מימי רון
לכיד הנחלים
20 ביוני, 2022 מימי רון
סולנום זיתני
20 ביוני, 2022 מימי רון
חמנית מצויה
20 ביוני, 2022 מימי רון
לכיד הנחלים
20 ביוני, 2022 מימי רון
לכיד הנחלים
20 ביוני, 2022 מימי רון
חמנית מצויה
20 ביוני, 2022 מימי רון
סולנום זיתני
20 ביוני, 2022 מימי רון
לכיד הנחלים
20 ביוני, 2022 מימי רון
קייצת מסולסלת
20 ביוני, 2022 מימי רון
לכיד הנחלים
20 ביוני, 2022 מימי רון
סולנום זיתני
20 ביוני, 2022 מימי רון
לכיד הנחלים
20 ביוני, 2022 מימי רון
זיף-נוצה חבוי
20 ביוני, 2022 מימי רון
לכיד הנחלים
20 ביוני, 2022 מימי רון
אזדרכת מצויה
20 ביוני, 2022 מימי רון
טבק השיח
20 ביוני, 2022 מימי רון
סולנום זיתני
20 ביוני, 2022 מימי רון
קיקיון מצוי
20 ביוני, 2022 מימי רון
פרקינסוניה שיכנית
20 ביוני, 2022 מימי רון
טבק השיח
20 ביוני, 2022 מימי רון
זיף-נוצה חבוי
20 ביוני, 2022 מימי רון
איקליפטוס המקור
20 ביוני, 2022 מימי רון
סולנום זיתני
20 ביוני, 2022 מימי רון
אזדרכת מצויה
20 ביוני, 2022 מימי רון
קיקיון מצוי
20 ביוני, 2022 מימי רון
לכיד הנחלים
20 ביוני, 2022 מימי רון
שיטה כחלחלה
14 ביוני, 2022 מימי רון
סולנום זיתני
14 ביוני, 2022 מימי רון
טבק השיח
14 ביוני, 2022 מימי רון
קייצת מסולסלת
14 ביוני, 2022 מימי רון
לכיד הנחלים
14 ביוני, 2022 מימי רון
איקליפטוס המקור
14 ביוני, 2022 מימי רון
איקליפטוס המקור
14 ביוני, 2022 מימי רון
איקליפטוס המקור
14 ביוני, 2022 מימי רון
שיטה כחלחלה
14 ביוני, 2022 מימי רון
ושינגטוניה חסונה
14 ביוני, 2022 מימי רון
שיטה כחלחלה
14 ביוני, 2022 מימי רון
פספלון דו-טורי
14 ביוני, 2022 מימי רון
איקליפטוס המקור
14 ביוני, 2022 מימי רון
לכיד הנחלים
14 ביוני, 2022 מימי רון
קייצת מסולסלת
14 ביוני, 2022 מימי רון
שיטה כחלחלה
14 ביוני, 2022 מימי רון
פלפלון דמוי-אלה
13 ביוני, 2022 מימי רון
כרי נעמן
איקליפטוס המקור
13 ביוני, 2022 מימי רון
כרי נעמן
טבק השיח
13 ביוני, 2022 מימי רון
כרי נעמן
רב-מוץ מחוספס
13 ביוני, 2022 מימי רון
שיטה כחלחלה
13 ביוני, 2022 מימי רון
לכיד הנחלים
13 ביוני, 2022 מימי רון
כרי נעמן
קיקיון מצוי
13 ביוני, 2022 מימי רון
זיף-נוצה חבוי
13 ביוני, 2022 מימי רון
כרי נעמן
זיף-נוצה חבוי
13 ביוני, 2022 מימי רון
כרי נעמן
איקליפטוס המקור
13 ביוני, 2022 מימי רון
כרי נעמן
פלפלון דמוי-אלה
13 ביוני, 2022 מימי רון
כרי נעמן
רב-מוץ מחוספס
13 ביוני, 2022 מימי רון
כרי נעמן
לכיד הנחלים
13 ביוני, 2022 מימי רון
איקליפטוס המקור
13 ביוני, 2022 מימי רון
סולנום זיתני
13 ביוני, 2022 מימי רון
פספלון דו-טורי
13 ביוני, 2022 מימי רון
אזדרכת מצויה
13 ביוני, 2022 מימי רון
סולנום זיתני
13 ביוני, 2022 מימי רון
כרי נעמן
קיקיון מצוי
13 ביוני, 2022 מימי רון
כרי נעמן
מפת תצפיות