מעבר לתוכן העמוד

ססבניה מצרית
Sesbania sesban

מאוזרח

נכתב על ידי ד"ר ז'אן-מארק דופור-דרור
תאריך עדכון:

שלב
אקראי
מאוזרח
פולש
קצב
קצב איטי
קצב מהיר
נזק
מינורי
נוכחי / פוטנציאלי
בינוני
משמעותי
חמור

שיח או עץ קטן בגובה 1- , עם גזע מרכזי בעל קוטר של עד לכל היתר. העלים ארוכים וצרים ( x ), מנוצים ומורכבים מ-6 עד 27 זוגות עלעלים נגדיים, קטנים ומוארכים ( x ). אורך התפרחת עד עם 2-20 פרחים צהובים. הפריחה מאפריל עד סוף אוגוסט. הפרי בצורת תרמיל גלילי (קוטר 2-), ישר או מעט מעוקם. אורכו עד 20-, צבעו חום, והוא המכיל עד 40 זרעים.

לא נקבע באופן ודאי, אך רוב המקורות מצביעים על מזרח אפריקה כאזור התפוצה הטבעי.

הרקע לחדירת ססבניה מצרית לישראל אינו ברור והמידע הקיים מזערי. על פי דפני והלר (1990) ססבניה מצרית 'ברחה' מגינות באזור עמק הירדן. מועד חדירתה לישראל לא ידוע.

קיים מעט מידע לגבי המאפיינים האקולוגים של ססבניה מצרית. היא גדלה באזורים טרופיים בעלי עונת גשמים אחת או שתיים, ובאזורים סובטרופיים, כולל אזורים ים-תיכוניים. הצמח בעל קצב צימוח מאוד מהיר וגדל על כל סוגי הקרקעות, כולל חולות וקרקעות מלוחות. שורשיה חודרים לעומק הקרקע. ססבניה מצרית היא צמח של בתי גידול בעלי קרקעות מוצפות ורוויות מים באופן עונתי. בתקופת ההצפה היא מפתחת שורשים צפים והגזע שלה מוגן על ידי ארנכימה - רקמה ספוגית המכילה תאי אוויר. הזרעים שומרים על חיוניותם במשך תקופה קצרה למעטכשהם נשמרים בטמפרטורות נמוכות יחסית ובתנאי לחות. אין מידע לגבי דרכי הפצתם של הזרעים. ססבניה מצרית בעלת אורך חיים קצר מאוד כ-5 שנים בלבד.

האזור העיקרי בו פולשת ססבניה מצרית בישראל הוא הכינרת. על פי התצפיות הפלישה החלה בשנת 2007. קיימת אוכלוסייה בת מאות פרטים באזור כרי דשא, מדרום לאתר ספיר. הפרטים בגובה והגזע בקוטר של כ- . פרטים בודדים גדלים עד לחוף גינוסר. אוכלוסייה נוספת התפתחה בתוך שמורת הבטיחה. היא טופלה בכריתה-מריחה בסוף קיץ 2008, ככל הנראה בהצלחה. נצפו פרטים אחדים נצפו גם בשרון בגדות נחל אלכסנדר. אוכלוסיה גדולה נוספת מוכרת מאז שנת 2002 לאורך נחל שורק, ליד קבוץ צרעה. לא נרשמה מגמת התפשטות של צמח זה בעשור האחרון בישראל.

בתי גידול לחים, מופרים ולא מופרים.

ססבניה מצרית יכולה ליצור עומדים צפופים הדוחקים את המינים המקומיים.

בניגוד לרוב מיני הצמחים הפולשים המעוצים, ססבניה מצרית רגישה לרעייה ולכריתה, אם זאת מתבצעת בגובה נמוך מ-. לכן, טיפול פיזי מבוסס כריתה יעיל ויש להעדיף לנטרל את מוקדיה בדרך זו על פני ריסוס בחומרי הדברה כימיים שיעילותם נגד ססבניה מצרית לא ידועה. אין טיפול ביולוגי נגד ססבניה מצרית.

בשל דפוס הפלישה של הצמח בעולם באזורים בעלי אקלים דומה מומלץ לבער את המוקדים הקטנים התפתחו בארץ.

בעקבות השימוש הרחב שנעשה בה כצמח מספוא במדינות רבות בעולם, גדלה כיום ססבניה מצרית בכל אפריקה הטרופית ובאסיה הטרופית והסובטרופית. היא מצויה גם בצפון ובמזרח אוסטרליה ובאיי האוקיאנוס ההודי והשקט. חשוב לציין כי היא אינה מהווה מטרד משמעותי בשטחים הטבעיים באותם אזורים. ססבניה מצרית מוגדרת כצמח בעל פוטנציאל פלישה בארה"ב והתגלתה לאחרונה כפולשת במרכז מדגסקר.

נכתב על ידי ד"ר ז'אן-מארק דופור-דרור

מפת תפוסה נוכחית


נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות
ערך IUCN
הגדרת סיכון לפי הספר האדום
() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

ינבוט המסקיטו
שיטה מחטנית
שיטה עגולת-הזרעים
רוביניה בת-שיטה