מעבר לתוכן העמוד

תצפית #551335 | 17 יוני 2022

שיטה כחלחלה ?

סוג תצפית
נוכחות
סוג אוכלוסיה
אוכלוסיה טבעית
צופה
זמן הדיווח
17 ביוני 2022 13:43
מספר פרטים
גודל אוכלוסיה משוער (מספרי)
גודל אוכלוסיה משוער (איכותני)
צפיפות (פרטים למטר²)