מעבר לתוכן העמוד

תצפית #551492 | 19 יוני 2022

טבק השיח ?

סוג תצפית
נוכחות
סוג אוכלוסיה
אוכלוסיה טבעית
צופה
זמן הדיווח
19 ביוני 2022 09:40
מספר פרטים
גודל אוכלוסיה משוער (מספרי)
גודל אוכלוסיה משוער (איכותני)
צפיפות (פרטים למטר²)