אבוטילון קהה
Abutilon hirtum

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת אבוטילון הודי
אבוטילון הודי
אבוטילון הודי
פגיע VU
תמונה מאת נטופית המדבר
נטופית המדבר
נטופית המדבר
תמונה מאת נטופית רפואית
נטופית רפואית
נטופית רפואית
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת חטמית מסורטטת
חטמית מסורטטת
חטמית מסורטטת