אבוטילון הודי
Abutilon indicum

3.2 פגיע
VU

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

שיח בגובה 1-2 מ' בעל גבעולים רבים זקופים ומסועפים. הגבעולים בעלי שערות מפושקות וארוכות. לעלים פטוטרת ארוכה עם עלי לוואי מחודדים בבסיסה. אורך העלים 5-10 ס"מ ורוחבם 4-8 ס"מ; טרף העלה ביצני-לבוב, קצהו ארוך ומחודד (לשאר מיני האבוטילון בארץ עלה פחות צר ופחות מחודד); שולי העלה בעלי שינון קטן מחודד או מעוגל, ובלתי סדיר; העלה שעיר, צידו התחתון בהיר יותר. עוקצי הפרחים ארוכים באופן ניכר מפטוטרות העלים. הפרחים ערוכים בחיקי העלים, לעיתים קרובות מופיעים על ענפים צעירים. אורך גביע הפרח עד 8 מ"מ, צורתו פעמונית או דמוית ספל, ואונותיו מתפשקות לאחר הפריחה. בניגוד לסוגים אחרים במשפחת החלמיתיים, לפרח אין גביעון. הכותרת צהובה, כפולה באורכה מהגביע; עלי הכותרת חוברים בבסיס לצינור האבקנים הבולט במרכז הפרח ונושא אבקנים רבים; צורתם ביצה הפוכה. הפרי גלילני קטוע, דומה לעוגה עגולה ומכיל 8-10 פרודות (או יותר) הנפתחות לאורך ומכילות כל אחת 2-3 זרעים; קצה הפרודה בעל שתי תוספות מחודדות, האחת פונה פנימה והשנייה החוצה, החיצונית מתחלקת לשתיים בשלב ההפצה. הזרעים דמויי כליה, אורכם כ-1 מ"מ והם מגובששים במקצת.
הפריחה בחודשים מרס-מאי.

לצמח שימושים רבים ברפואה העממית.

גדל כיום בארבע גלילות – הבקעה, מדבר יהודה ים המלח ונגב דרומי בשבעה אתרים, אך לפי הערכה ישנם עשרה. בבקעה נצפה בג'יפטליק וליד עוג'ה; במדבר יהודה הצפוני ידועים כיום שני אתרים – ואדי קלט (משם מרבית התצפיות) וליד קרנטל. גדל בעבר בסלעים מעל נעמי (=נעמה) בבקעה. בנגב הדרומי הוא מצוי בשני אתרים בנחל מרזבה ונכחד מנחל צין. בגלילת ים המלח ידוע מקניונים סלעיים היורדים אל קומראן ועין פשחה. בעבר נאסף גם בעין גדי, אך מיכאל בלכר מדווח שהצמח לא נאסף ולא נצפה באזור עין גדי בשנים 1992-2010.

בארץ גדל בכיסי סלע במצוקי מדרגות, טרשים ומדרונות סלעיים בתוך קניונים במדבר קיצוני חם לאורך בקע ים-המלח. בעולם מוכר בעיקר מבתי-גידול מופרים.

כיום הצמח גדל באתרים בודדים ומקוטעים בשלוש גלילות, ונראה שיש ירידה מתמשכת במספר האתרים. הצמח מוגן בתחומי שמורות נחל פרת ומצוק הצינים. כנראה שאינו נתון בסכנת הכחדה עולמית.

יש לקיים סקרים בבקעה ובגלילות המדבריות כדי לעדכן מידע על מספרי האתרים וגדלי אוכלוסיות. מומלץ לאקלם ולגדל את הצמח בעין גדי, שם גדל בעבר.

מין רחב תפוצה הנפוץ באפריקה הטרופית, דרום אסיה (באזורים טרופיים ואף ממוזגים) ובצפון אוסטרליה. באזורים נרחבים טרופיים, כמו באיי האוקיינוס השקט, הוא צמח גר-פולש.

שיח נדיר של שולי מעיינות וערוצים באזורים החמים של הארץ. מצוי בארץ בשוליים הצפוניים של תפוצתו הגיאוגרפית. שכיחותו נמצאת כנראה במגמת ירידה.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית


שם אנגליIndian Mallow, Indian Abutilon
שם ערביקרקדאן (הינדי)
משפחהחלמיתיים
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהמדבר קיצוני
כורוטיפטרופי
אתר מרכזי לשימורעין מבוע בואדי קלט

נדירות
1
3
6
פגיעות
0
2
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
0
4
המס' האדום
1
3.2
10
פריפריאליותS

ערך IUCN DD LC EW CR EX EN VU NT
הגדרת סיכוןפגיע

4 (4) גלילות
צמידות: 0
42.1% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת אבוטילון קהה
אבוטילון קהה
אבוטילון קהה
תמונה מאת נטופית המדבר
נטופית המדבר
נטופית המדבר
תמונה מאת נטופית רפואית
נטופית רפואית
נטופית רפואית
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת חטמית מסורטטת
חטמית מסורטטת
חטמית מסורטטת