מעבר לתוכן העמוד

בן-חִיטת ווילוב
Aegilops vavilovii

2.6 קרוב לסיכון

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

צמח חד-שנתי שגובהו 25-60 ס"מ. הגבעולים זקופים, מתפצלים רק בבסיס הצמח, נושאים שיבולת מוארכת וצרה. השיבולת בנויה ממספר שיבוליות המהודקות לציר הגבעול המרכזי. כל שיבולית כוללת מספר פרחים, ובולטים ממנה מספר מלענים. בבן-חיטה מעובה רוב השיבוליות אינן נושאות מלענים, פרט לשיבולית העליונה. השיבולת מכוסה שערות מהודקות וצפופות, אורכה 6-11 ס"מ בלי זוג המלענים המוארכים שבראשה. אורך זוג המלענים העליון 6-10 ס"מ. בשיבולת 7-11 שיבוליות. כל שיבולית בת 4-6 פרחים, אורכה 11-15 מ"מ. השיבוליות הצדדיות חסרות מלענים. בבסיס השיבולת יש רק שיבולית עקרה אחת. בגלומות 7-10 עורקים, אורכן 5-7 מ"מ. גלומות השיבוליות הצדדיות קטועות, שעירות וחסרות עורק בולט. השיבולת מתפרקת לעת ההבשלה לשיבוליות נפרדות, כל אחת עם פרק הציר שנשא אותה.

הסוג בן-חיטה חשוב בשל קירבתו הגנטית הרבה לחיטת הלחם. כיום מתבצעים מחקרים רבים במטרה להגדיל את המגוון הגנטי של חיטת הלחם על ידי העברת גנים ממיני בר (חיטת הבר ומיני בן-חיטה) אליה, ובכך להקנות לה עמידויות בפני מזיקים ופגעים ולשפר את איכותה, טעמה, ערכה המזוני ורמת יבוליה. לשימור הגנוטיפים והמגוון של המינים הרבים של בן-חיטה בישראל (13 מינים) יש חשיבות רבה בפוטנציאל השבחת החיטה בעתיד.

בפלורה פלשתינה נתון המין רק מהרי יהודה (ירושלים), מהנגב המערבי ומהר הנגב - בירושלים נאסף המין רק פעם אחת, בזכרון משה בשנת 1924 על-ידי מיכאל זהרי. בהר הנגב נאסף הצמח לפחות בשני אתרים - ב-1964 בצד הדרך מעבדת למצפה רמון ברום 800 מטר. אתר שני ידוע בנחל ניצנה עליון, 2 ק"מ מזרחית לבורות לוץ. באתר זה נצפתה אוכלוסייה קבועה מדי שנה (תצפית אחרונה באביב-2005). אתר נוסף נמצא סמוך לבורות לוץ בשנת 2005 (איתן מלאת). בשנת 2020 תועדו מעל עשרה אתרים לאורך כביש 171 בהר הנגב.

כתמי לס בבסיס מדרונות ובערוצי נחלים בהר הנגב, באזורי סְפָר רם ובשדרת ההר של הרי-יהודה.

סימון השטח ליד בורות לוץ וניטור האוכלוסייה פעמיים בשנה, וויסות לחץ הרעייה במקום.

מערב אסיה - ישראל, ירדן, עירק, איראן, טורקיה, טרנס-קווקז, אפגניסטן ומרכז אסיה.

דגן חד-שנתי זקוף הגדל בקרקעות לס בערבות גבוהות. בארצות אחרות בלבנט המין איננו כה נדיר. האוכלוסייה בירושלים נכחדה בהר הנגב המין מופיע בעשרות אתרים בשנים גשומות. מין נדיר ביותר בישראל אשר יש לו חשיבות גדולה כמקור גנומי פוטנציאלי להשבחת החיטה. ב-2020 בעקבות תיעוד אתרים רבים ירדה נדירות המין והוחלט להוריד את מעמדו מרשימת הצמחים בסכנת הכחדה לרשימת המינים על סף איום.

קושניר,א. ומילאת, א. מידע בע"פ.
Slagen-van,F.1994, Wild wheats: A monograph of Aegilops and Amblyopyrum. Wageningen Agric. Univ. Papers 7-97.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי תצפיות בפיקסל
פיקסל בגדול 1000 מטר רבוע פיקסל בגדול 5000 מטר רבוע פיקסל בגדול 10000 מטר רבוע
מספר התצפיות 0 0 0
בסך הכל פיקסלים 0 0 0

שם אנגלי
שם ערבידוסר רחאל
משפחהדגניים
סיווגברשימת המינים על סף איום
אקוסיסטמהסְפָר גבוה
כורוטיפאיראנו-טורני
אתר מרכזי לשימורנחל-ניצנה עליון בשמורת רָמון

נדירות
1
2
6
פגיעות
0
0
4
אטרקטיביות
0
1
4
אנדמיות
0
1
4
המס' האדום
1
2.6
10
פריפריאליות N
ערך IUCN DD EW EX LC CR EN VU NT
הגדרת סיכון לפי הספר האדום קרוב לסיכון
1 (2) גלילות
צמידות: נמוכה
100.0% אתרים בשמורות

מינים נוספים

בן-חיטה קטוע
אבליניית מישל
אנטינוריית האיים
בן-חילף מופסק