בן-חילף מופסק
Eragrostis japonica

None קרוב לסיכון
NT

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת בן-חילף הביצות
בן-חילף הביצות
בן-חילף הביצות
פגיע VU
תמונה מאת אבליניית מישל
אבליניית מישל
אבליניית מישל
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת אנטינוריית האיים
אנטינוריית האיים
אנטינוריית האיים
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת גמדונית מזרחית
גמדונית מזרחית
גמדונית מזרחית
פגיע VU