מעבר לתוכן העמוד

שום לבן-קליפות
Allium albotunicatum

2.6 קרוב לסיכון

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

גיאופיט בעל בצל סמוך לפני השטח, וגבעול זקוף שגובהו (65)25-50 ס"מ. קוטר הבצל 12-17 מ"מ והוא עטוף קליפות בהירות בצבע לבן-קש (מכאן שם-המין). בבסיס בצל האם יש בצלצולים רבים ושלוחות שורש חוטיות היוצאות מעוגת הבצל ומגדלות בצלצולים במרחק 1-4 ס"מ מבצל האם. אין עלי שושנת בבסיס הצמח ולאורך הגבעול ישנם 3-5 עלים גליליים קרחים וחלולים שרוחבם 1-2 מ"מ. העלים מתייבשים לגמרי בזמן הפריחה. בראש הגבעול נמצאת תפרחת סוכך בעלת שני עלי מתחל קרומיים רחבים בבסיסם ומחודדים מאוד בראשם; אורכם 8-10 ס"מ והם ארוכים בהרבה מהתפרחת שקוטרה 5-6.5 ס"מ. הפרחים בסוכך נישאים על עוקצים ארוכים שאינם שווים באורכם, היוצאים מנקודה אחת. עטיף הפרח דמוי כד, אורכו 4-5 מ"מ, צבעו ירקרק-חוור (לרוב) עד חום-ורדרד, וממנו בולטים שישה אבקנים. הפרח פרוטאנדרי (הבשלת האבקנים מקדימה את הבשלת הצלקת) ולאחר פתיחת הפרח עמוד העלי גדל והצלקת בולטת מעט מעבר לעלי העטיף. שום לבן-קליפות דומה מאוד לשום ירקרק השכיח למדי בבתות הספר ובשולי האזור הים-תיכוני. הוא נבדל ממנו בכך שהאבקנים שלו בולטים מצינור הכותרת. שום האבקנים הוא מין נוסף הדומה לש. לבן-קליפות ומצוי באותו בית-גידול, אך צבע עטיף פרחיו ורוד-בשר לעומת ירקרק-קרם של ש. לבן-קליפות והוא נמוך יותר. גם בש. האבקנים וגם בש. לבן-קליפות האבקנים בולטים מצינור הכותרת.
הפריחה בהרי יהודה ובשומרון במאי ותחילת יוני. בחרמון במאי ביער ההררי, וביוני-יולי בחגורה הטרגקנטית.

הצמח גדל בהרי יהודה, בשומרון, ובאתר יחיד בצפון הגולן (ליד הר בנטל). בהרי יהודה הוא נמצא בחמישה אתרים באיזור ירושלים ונבי סמואל. נחשב כנכחד מקריית משה ומקריית יערים, שם הצמח נמצא לראשונה בישראל אך אותר שם מחדש ב-2020. בשומרון ניתן משנות ה-70 של המאה ה-20 בארבעה אתרים, כיום נמצא ב-7 אתרים באיזור אפרת-אלון שבות. במדבר שומרון נמצא בעבר פעמיים באזור נחל תרצה, בין סרטבה וג'יפתליק. לפי קולמן (1985) היו בשנות ה-70 גם שני אתרים נוספים בצפון הגולן. בחרמון ישנו מין אחר שהוכלל בטעות במין זה לפי הספר האדום.

בשומרון ויהודה גדל בשולי טרסות מעובדות ועזובות ובבתות על מדרונות גיר ברום מעל 700 מטר.

** הצמח גדל במקומות שמושפעים מפעילות האדם ולאור הממדים הקטנים של האוכלוסיות יש חשש להכחדה מקומית עקב פעילות כזאת.
* הצמח אינו מוגן בשמורת טבע.
* חסר מידע על מצבו בארצות התפוצה האחרות. אינו מופיע ברשימות של צמחים אדומים.

ניטור ומעקב אחר האוכלוסיות הידועות, במיוחד זו שבקריית יובל ולהגדיר במקום זה אתר שימור נקודתי. מומלץ גם להעתיק בצלצולים מאוכלוסייה זו לגנים הבוטניים של ירושלים.

המין גדל בישראל, לבנון ובדרום טורקיה. עד כה טרם נמצא בירדן ובסוריה.

גיאופיט נדיר של מדרגות מעובדות או נטושות בחבלי ההר של מרכז הארץ. דגם תפוצתו בישראל מקוטע והאתרים בישראל מהווים נקודות קיצון דרומיות של תפוצתו. בשל תיעוד אתרים חברים חדשים הוחלט ב-2020 לשנות את מעמדו לעל סף איום.

קולמן, פ. 1985. הסוג שום בישראל. עלון רתם מס. 15. הוצאת החברה להגנת הטבע.
Kollman, F. and A. Shmida, 1977. Allium species of Mt. Hermon. I. Taxonomy. Israel. J. of Bottany 26: 128-148.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי תצפיות בפיקסל
פיקסל בגדול 1000 מטר רבוע פיקסל בגדול 5000 מטר רבוע פיקסל בגדול 10000 מטר רבוע
מספר התצפיות 0 0 0
בסך הכל פיקסלים 0 0 0

שם אנגליWhite-tunicated Garlic
שם ערבי
משפחהשושניים
סיווגברשימת המינים על סף איום
אקוסיסטמהים-תיכונית
כורוטיפמערב איראנו-טוראני
אתר מרכזי לשימורקריית יובל, ירושלים

נדירות
1
3
6
פגיעות
0
1
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
0
4
המס' האדום
1
2.6
10
פריפריאליות N
ערך IUCN DD EW EX LC CR EN VU NT
הגדרת סיכון לפי הספר האדום קרוב לסיכון
3 (4) גלילות
צמידות: 0
0.0% אתרים בשמורות

מינים נוספים

שום תל-אביבי
שום יריחו
שום שחור
שום החורשים