שום החורשים
Allium dumetorum

5.7 סכנת הכחדה חמורה
CR

author nameנכתב על ידי אורי פרגמן-ספיר

צמח בעל בצל כדורי, לבן, עמוק, שקוטרו 3-2.5 ס"מ. העלים 4-2, ירוקים בהירים, הם סרגלניים, ארוכים ורכים, דמויי סרטים. העלים יוצאים הישר מהקרקע, נדני העלים (החלק בו העלה מקיף את הגבעול) תת-קרקעיים. גבעול התפרחת עבה, זקוף, גובהו 45-25 ס"מ. התפרחת היא סוכך צפוף וחצי כדורי בעת הפריחה. המתחל העוטף את הניצנים נקרע לכמה אונות והוא קצר מהפרחים. הפרח בעל שישה עלי עטיף ורודים בהירים שצורתם ביצנית-מוארכת, קוטר הפרח כ-1 ס"מ ויותר ובמרכזו שחלה ירוקה. ששת האבקנים באורך עלי העטיף או קצרים מהם, בראשם מאבקים ורודים מהם נפוצה אבקה חיוורת בצבע קרם. הפרי הוא הלקט ירוק וקוני, הוא מתייבש ומפיץ זרעים כהים בקיץ. הפריחה בחודשים מרץ עד תחילת אפריל.

אתרים ספורים באגן נחל יגור תחתון בכרמל.


שולי חורש אלון מצוי במעונות חצי מוצלים.


אוכלוסיית שום החורשים בארץ קטנה ודלילה, הפרטים גדלים בשולי החורש ונראה כי בחלק מהמקרים הם סובלים מהתפתחות החורש ומהצללת יתר הגורמת לאיבוד הפריחה ולבסוף להתנוונות הפרטים. זרעי הצמח מופקדים בבנק הגנים בבית דגן ומעט פרטים גדלים בגן הבוטני האוניברסיטאי – ירושלים.

יש לפעול לפתיחת חורש עדינה בקיץ כדי ליצור לצמח מעונות פוטנציאליים נוספים ולעודד פרטים לא פורחים לפרוח. יש לאסוף זרעים וליצור גיבוי לאוכלוסיית המקור הן בגנים (בוטניים או גני מקלט) והן באתר נוסף בכרמל. מומלץ לנטר את האוכלוסיה הקיימת לאורך כמה שנים כדי לראות האם יש שינוי במספר הפרטים.

גיאופיט אנדמי הגדל בשטח מוגבל בכרמל. יתכן והפרטים סובלים מהצללה.

קולמן, פ. 1985. הסוג שום בישראל. רתם 15.
Fragman-Sapir, O. & F.M. Fritsch. 2011. New Species of Allium Sect. Melanocrommyum from the Eastern Mediterranean. Herbertia 65. pp. 31-50


author nameנכתב על ידי אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית


שם אנגלי
שם ערבי
משפחהשושניים
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהים-תיכונית
כורוטיפמזרח ים-תיכוני
אתר מרכזי לשימורנחל יגור

נדירות
1
4
6
פגיעות
0
1
4
אטרקטיביות
0
2
4
אנדמיות
0
4
4
המס' האדום
1
5.7
10
פריפריאליות0

ערך IUCN DD LC EW CR EX EN VU NT
הגדרת סיכוןסכנת הכחדה חמורה

1 (None) גלילות
צמידות: 1
100.0% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת שום עקרון
שום עקרון
שום עקרון
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת שום קולמן
שום קולמן
שום קולמן
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת שום תל-אביבי
שום תל-אביבי
שום תל-אביבי
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת שום יריחו
שום יריחו
שום יריחו
קרוב לסיכון NT