מעבר לתוכן העמוד

שום קולמן
Allium kollmannianum

3.2 סכנת הכחדה חמורה

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

גיאופיט בגובה 10-30 ס"מ. הבצל ביצני, אורכו כ-15 מ"מ, עטוף בקליפות חומות חיוורות, ארגמניות במקצת בעלות עורקים סיביים מקבילים. לצמח יש 3-4 עלים חוטיים, קרחיים-שעוותיים, המתייבשים עוד לפני עונת הפריחה שחלה בסוף מאי. הגבעול קרח, בקוטר כ-1 מ"מ ובראשו תפרחת דלילה בעלת 10-20 פרחים; המתחל אינו נפתח בחלק התחתון ועוטף את הפרחים התחתונים ובקצהו נחלק לשתי אונות. הפרחים מאורגנים כמעט בשני טורים ונוטים לצד אחד; הניצנים זקופים, הפרחים נוטים הצידה או למטה על עוקצים ארוכים ובלתי שווים, ולאחר הפריחה עוקצי הפרחים מזדקפים וחונטים פירות; אורך עוקצי הפרחים 1-5 ס"מ. עטיף הפרח דמוי כד או גלילני עד ביצני, אורכו כ-4 מ"מ; עלי העטיף מעוגלים בקצה או מחודדים במקצת, חומים במרכזם ובעלי שוליים בהירים-לבנבנים. האבקנים בולטים במקצת מהעטיף או כלולים בו. הפרי הוא הלקט בעל 3 קשוות, אורכו כ-3 מ"מ. שום האבקנים ושום ערבתי הם מינים דומים הגדלים ביחד עם שום קולמן, הם פורחים בצפון הנגב באפריל, לפני שום קולמן, ומאופיינים במתחל הנקרע לשניים עד לבסיס ובפרחים הנוטים לכל הצדדים.
הפריחה בסוף מאי.

הצמח נמצא עד כה בנגב הצפוני ובדרום מדבר
יהודה במעל 100 אתרים- במשולש אופקים, ירוחם וערד (וצפונה ממנה). אנו משערים שיש כ-120
אתרים. היות שהפריחה מתרחשת בעונה יבשה וחמה בנגב, בה יש מעט סקרים וטיולים, היה ידוע
בעבר רק משני אתרים- צפונית לבאר שבע ובדימונה. בסיור שערך בשנת 2012 החוקר הסיצילי
סלווטורה ברולו, שתאר את המין ומומחה לקבוצת שומים אלו, נמצאו אתרים רבים בין באר שבע
לערד. בסקר מינים נדירים שנערך ב-2014 נמצא המין בשבעה אתרים. בסקרים שערכו דר
בן-נתן וחבריו ב-2019-2016 נמצאו אתרים רבים צפונית לבאר שבע- באזור צומת גורל
ובתוך מתקן תש"ן כמו גם באזור אופקים, צפונית לערד ובנחל ממשית דרומית
לדימונה.

מישורי לס וחול במדבר באזור בו יורדת כמות משקעים ממוצעת שנתית של 100-200 מ"מ, בשליטה של יפרוק המדבר ובני שיח אחרים.

* האתרים המוכרים בנגב התגלו רק בשני העשורים האחרונים ולכן אין מידע על מגמות שינוי בטווח שנים ארוך.
* באתר באר שבע נצפו בשנת הגילוי (2007) אלפי פרטים.
* התפשטות הבינוי והפיתוח של באר שבע כלפי צפון עלולה לגרום לאובדן בית הגידול ולהכחדת האוכלוסייה. *נראה כי רמיסת קרום הקרקע על ידי צאן ובקר עלולה לפגוע באוכלוסיות המין. * הצמח אינו מוגן בתחומי שמורת טבע.
* אנדמי לישראל והסכנה המקומית היא גם הסכנה העולמית.

על פי המלצות הספר האדום (כרך ב',
2011), נערך סקר שדה מדוקדק במאי בנגב הצפוני באזורי הלס שמצפון לבאר שבע וממזרחה לכיוון
ערד ודימונה, בכדי לאתר אוכלוסיות נוספות ולקבל תמונת מצב עדכנית על מין ייחודי
זה בארץ. כמו כן נאספו על ידי בנק הגנים דגימות של שום קולמן מצפון באר-שבע ומאתרים
נוספים שהתגלו.

אנדמי לצפון הנגב ומדבר יהודה בישראל.

גיאופיט הגדל בקרקעות לס בצפון הנגב, אשר נמצא בישראל לראשונה ב-1989, תואר למדע כמין חדש ב-1991, והימצאו בארץ אושר שוב ב-2007. אנדמי לישראל וסכנת פיתוח נשקפת לאתר שבו מוכרת האוכלוסייה הגדולה ביותר. כיוון שהמין גדל ביותר ממאה אתרים הוחלט בשנת 2000 להורידו מרשימת המינים בסכנת הכחדה.

Brullo, S., P. Pavone and C. Salmeri, 1991. Allium kolmannianum, a new species from Israel. Flora Mediterranea 1:
15-20.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי תצפיות בפיקסל
פיקסל בגדול 1000 מטר רבוע פיקסל בגדול 5000 מטר רבוע פיקסל בגדול 10000 מטר רבוע
מספר התצפיות 0 0 0
בסך הכל פיקסלים 0 0 0

שם אנגליKollmann's Garlic
שם ערבי
משפחהשושניים
סיווגברשימת המינים שאינם בסיכון
אקוסיסטמהמדבר
כורוטיפאנדמי: סהרו-ערבי איראנו-טוראני
אתר מרכזי לשימורגבעול גורל מצפון לבאר שבע

נדירות
1
1
6
פגיעות
0
1
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
4
4
המס' האדום
1
3.2
10
פריפריאליות 0
ערך IUCN DD EW EX LC CR EN VU NT
הגדרת סיכון לפי הספר האדום סכנת הכחדה חמורה
1 (1) גלילות
צמידות: 0
0.0% אתרים בשמורות

מינים נוספים

שום החורשים
שום עקרון
שום תל-אביבי
שום יריחו