מעבר לתוכן העמוד

שום הגליל
Allium meronense

3.7 פגיע

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

גיאופיט זקוף בגובה (30)5-20 בס"מ. העלים והגבעול, בניגוד למרבית המינים בסוג, אינם מדיפים ריח שום. העלים מתחברים לגבעול מתחת לפני הקרקע (כפי שאופייני לכל המינים הקרובים לשום הגליל ומשתייכים לתת-סוג Melanocrommyum). הבצל בקוטר 1-2 ס"מ, עטוף בקליפות חיוורות יבשות. לצמח 3-6 עלים סרגליים, מחודדים, מרזביים, שאורכם 10-15 ס"מ. הגבעול זקוף, קשיח, חסר עלים, מסתיים בתפרחת סוככית צפופה בקוטר 20-45 מ"מ. התפרחת נפתחת בצורת משפך ועם התארכות עוקצי הפרחים והיפתחות הפרחים היא מקבלת צורה חצי-כדורית; היא עטופה בחפה קרומי הנקרע ל-2-3 אונות ואינו נושר. הפרחים פתוחים לרווחה, דמויי כוכב, בעלי 6 עלי עטיף לבנים. עלי העטיף אזמלניים (לא ביצניים כמו בשום שחור), אורכם 8-15 מ"מ (בשום שחור קצרים יותר). ששת האבקנים קצרים מהעטיף באופן ניכר, בדרך כלל מגיעים למחצית מאורכו או אף פחות מכך. זירי האבקנים משולשים, בעלי בסיס ארגמני הנראה כפס או טבעת, או שכל הזיר ארגמני; זאת בניגוד לשום שחור בו הבסיס הארגמני מתבהר בהדרגה כלפי מעלה. במרכז הפרח יש שחלה ירוקה כהה המשנה את צבעה בעת הפריחה לארגמן כהה כמעט שחור, מבריק. הפרי הוא הלקט כמעט עגול בקוטר 4-6 מ"מ; התפרחת בשלב הפרי חצי-כדורית.
הפריחה חלה מאמצע מרס ועד אפריל.

הצמח נמצא ב-23 אתרים בגליל העליון, בגוש הר מירון ומזרחה באזור הר כנען, כרם בן זמרה, עלמה, ריחניה ומלכיה.

קרקע כבדה סלעית-אבנית; בתות עשבוניות (עם ציבורת ההרים) ושולי חורש אלון מצוי ברום 700-1,100 מ'.

* שום הגליל במובנו הצר ולא כשום שחור (שהוא מין רחב יותר) מוגבל בארץ לגלילה אחת בלבד – הגליל העליון, בעיקר חלקו המזרחי. רוב האיסופים והרישומים הם משנות ה-80 של המאה ה-20 ואילך, ואין תיעוד ברור של מגמות שינוי לעומת פרקי זמן מוקדמים יותר.
* האוכלוסיות מונות עשרות עד מאות פרטים.
* סגירה של החורש והיעלמות פערים של בתה וצומח עשבוני עלולה לגרום להכחדות מקומיות.
* הצמח מוגן בארץ בתחומי שמורת הר מירון.
* הצמח אנדמי לישראל והסכנה המקומית היא גם הסכנה העולמית.

יש לנטר אוכלוסיות בגליל לטווח ארוך, ולבדוק באיזו מידה ההתפשטות של הצומח המעוצה על חשבון הבתה והצומח העשבוני משפיעים על הפרטים ועל גודל האוכלוסיות. יש לשקול פעולות דילול אם מתברר שאכן הסגירה של החורש משפיעה לרעה על המין.

כנראה אנדמי לגליל.

שום הגליל הוא גיאופיט נדיר ואנדמי הגדל רק בגליל העליון. מעמדו הסיסטמטי מצריך בירורים נוספים וייתכן שהוא כלול בתוך שום שחור שהוא רחב תפוצה באגן הים התיכון. דבר זה עשוי לשנות את מעמדו כצמח "אדום".

קולמן, פ. 1985. הסוג שום בישראל. רתם 15: 81.


Fritsch, R.M., Blatner, F.R. & Guruschidze, M. 2010. New Classification of Allium L. subgen. Melanocrommyum (Webb. & Berthel.) Rouy (Alliaceae) Based on Molecular and Morphological Characters. Phyton 29: 145-320.

 Fragman-Sapir, O. and F.M. Fritsch. 2011. New Species of Allium Sect. Melanocrumyum from the eastern Mediterranean. Herbertia 65 : 31-50. 


name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי תצפיות בפיקסל
פיקסל בגדול 1000 מטר רבוע פיקסל בגדול 5000 מטר רבוע פיקסל בגדול 10000 מטר רבוע
מספר התצפיות 0 0 0
בסך הכל פיקסלים 0 0 0

שם אנגלי
שם ערבי
משפחהשושניים
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהים-תיכונית
כורוטיפמזרח ים-תיכוני – מערב איראנו-טוראני
אתר מרכזי לשימורהר מירון באזור שביל הפסגה, הר אדמון

נדירות
1
2
6
פגיעות
0
0
4
אטרקטיביות
0
1
4
אנדמיות
0
3
4
המס' האדום
1
3.7
10
פריפריאליות N
ערך IUCN DD EW EX LC CR EN VU NT
הגדרת סיכון לפי הספר האדום פגיע
1 (1) גלילות
צמידות: 0
50.0% אתרים בשמורות

מינים נוספים

שום שחור
שום דרומי
שום סיני
שום הגלגל