מעבר לתוכן העמוד

אנדרוסק חד-שנתי
Androsace maxima

3.2 פגיע

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

צמח עשבוני חד-שנתי זעיר וזקוף שגובהו 3-6 ס"מ. העלים ערוכים לרוב בשושנת בבסיס הצמח. הפרחים ערוכים בראש הגבעול בסוכך מדומה. הפרח לבן, מחומש, קוטרו 3-4 מ"מ. לכותרת צינור קצר (1-2 מ"מ), לועו מצטרר על ידי קפל היוצר טבעת שצבעה חום. הכותרת קצרה לרוב מהגביע. הפרח נושר לאחר יום אחד של פריחה. הגביע הבשל נפוח, גדל בהבשלה. הפרי הלקט, נפתח בחמש קשוות כמעט עד בסיסו. מספר הזרעים בפרי מועט.
פורח במחצית השנייה של מרס במעונות נמוכים, ובאפריל במעונות רמים. בחרמון פורח בחגורת יער הספר ההררי במאי.

גדל כיום בשלוש גלילות: הר הנגב, הרי יהודה ומדבר יהודה. כמו כן גדל גם בשולי מדבר יהודה הסמוכים להרי יהודה. הצמח נפוץ מאוד בעיה הררי בחרמון. בהר הנגב הוא נמצא רק פעם אחת בנחל ניצנה עליון. בשומרון הוא גדל בבעל חצור ובהר גריזים. באזור ירושלים–מדבר-יהודה–בית-לחם היה מספר לא מבוטל של איסופים במאה ה-20. באזור ירושלים נאסף בעבר בתלפיות, בהר הצופים ובגיא בן-הינום, אך בעשרים השנים האחרונות הפך המין נדיר ביותר: הוא נמצא רק פעם אחת בהר הזיתים ב-1998 ובשנת 1970 בשדה באל-עזריה. בשנת 2003 גילה עוז גולן אוכלוסיות יפות של אנדרוסקי ברכס מעון בדרום הרי-יהודה, אוכלוסיות אלה יציבות משנה לשנה.

גדל בשטחים פתוחים במדרונות אבניים שטופי שמש, בראשי הרים יובשניים ובחגורת הַסְּפָר ברום מעל 800 מטר. מלווה גם שדות שעיבודם מסורתי בחגורת הַסְּפָר.

* הבינוי והפיתוח המואצים הביאו לכך שרוב האתרים באזור ירושלים–בית-לחם וואדי קלט נכחדו. בית-גידולו באזור זה הוא מדרונות חשופים שטופי שמש בשדרת ההר מעל רום 750 מטר. מבית-גידול זה נהרסו 90% לבינוי וכבישים.
* על אף היותו מין באיום בישראל, אין נשקפת לו סכנת הכחדה בקנה מידה עולמי.
* מוגן בשמורות הר הנגב.

מומלץ לשמור בעדיפות גבוהה על השטחים המעטים ששרדו בשדרת ההר שבהם גדלה האנדרוסקי, ואשר יחד עמה גדלים בו גם צמחים אדומים נוספים באותו בית-גידול.

תפוצת הצמח רחבה, והיא כוללת את האזור הים-תיכוני, האיראנו-טורני וחדירה לאזור האירו-סיבירי. באגן הים התיכון הוא גדל בכל הארצות שלחופו. שכיח בחרמון בחגורה ההררית. במזרח התיכון הוא גדל בעירק, איראן ואפגניסטן. חודר לאזור הפונטי בקווקז ובדרום רוסיה.

צמח חד-שנתי זעיר של הרים גבוהים ורמות בחגורת הַסְּפָר. גדל באתרים ספורים בהר הנגב, רכס מעון ובהר הצופים. שרוי באיום עקב ההצטמצמות של מספר האתרים והאוכלוסיות.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי תצפיות בפיקסל
פיקסל בגדול 1000 מטר רבוע פיקסל בגדול 5000 מטר רבוע פיקסל בגדול 10000 מטר רבוע
מספר התצפיות 0 0 0
בסך הכל פיקסלים 0 0 0

שם אנגליGreater Rockjasmine, Greater Androsace
שם ערביאנדרוסקיס עזים
משפחהרקפתיים
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהסְּפָר גבוה
כורוטיפמערב-איראנו-טורני (ים-תיכוני, אירו-סיבירי)
אתר מרכזי לשימורמצפה יאיר ברכס מעון

נדירות
1
3
6
פגיעות
0
3
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
0
4
המס' האדום
1
3.2
10
פריפריאליות 0
ערך IUCN DD EW EX LC CR EN VU NT
הגדרת סיכון לפי הספר האדום פגיע
3 (4) גלילות
צמידות: בינוני
16.7% אתרים בשמורות

מינים נוספים

זליה מחומשת
אהל הגבישים
כף-צפרדע לחכית
דמסון רב-זרעים