מעבר לתוכן העמוד

שחורן חלק
Anthephora laevis

3.7 פגיע

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

דגן עשבוני רב-שנתי שגובהו 30-40 ס"מ בעל גבעולים זקופים ועלים המרוכזים בעיקר בבסיס הצמח. העלים מוארכים ורכים, רוחבם 3-5 מ"מ, טרף העלה קרח ומכחיל, נדן העלה קרח, חיוור ונושא בראשו לשונית הבנויה משערות ריסניות. החלק העליון של הגבעולים חסר כמעט עלים ומקבל צורה זיגזגית בבסיס התפרחת. התפרחת היא שיבולת מדומה הנישאת תמיד בחלק האמירי של הגבעול, אורכה 4-7 ס"מ ורוחבה 3 מ"מ. התפרחת בנויה קבוצות של 4-5 שיבוליות, בגודל 2.5X5 מ"מ השקועות ויושבות על הציר המרכזי המזוות. כל קבוצת שיבוליות עטופה בגלומות גלדניות וחלקות של השיבוליות החיצוניות אשר צבען שחור מבריק; שיבוליות חיצוניות אלה מגנות על השיבוליות הפנימיות הפורות. מספר הפרחים בכל שיבולית שניים, הפרח התחתון עקר ומנוון והעליון דו-מיני או זכרי. המאבקים מוארכים והצלקת מנוצה. הפרי גרגיר המתפרק יחד עם השיבולית המוקשה לאחר עונת הפריחה.
שם הסוג בעברית על שום תפרחותיו שהן בעלות גוון כהה-שחור.
הפריחה במרס עד אפריל.

הצמח גדל במדבר יהודה סמוך לים המלח באתר יחיד במצוקים מעל לחרבת מד'ין (מזין). מוערך כי יש שני אתרים בארץ. הצמח התגלה לראשונה ב-1980 במצוקים מעל השיזף הגדול של חרבת מד'ין. בשנות ה-90 הצמח לא נמצא עוד ונחשב כנכחד, ואולם ב- 5.3.2002 נמצאו בדיוק באותה נקודה שלושה פרטים פורחים. המאמצים לגלות אוכלוסייה נוספת לאורך מצוקי מדבר-יהודה והרי אילת עלו בתוהו, על אף שהוא קל לזיהוי על פי תפרחתו הצרה, הארוכה והקרחת הנושאת שיבוליות שחורות.

כיסי סלע במצוקי מדרגות של גיר קשה במצלעות תלולות לאורך חוף ים-המלח. כמות המשקעים באזור 100 מ"מ ובקיץ שוררות במקום טמפרטורות גבוהות מאד.

הצמח גדל באתר יחיד ומספר הפרטים הקטן (שלושה) חושף אותו לסכנת הכחדה אקראית. הצמח מוגן בשמורת מצוק ההעתקים - שמורה מאושרת אך לא מוכרזת.

מומלץ לנטר את האוכלוסייה באתרה היחיד, ולרבות פרטים בגן המקלט בשמורת עין-גדי.

על פי פלורה פלשתינה לשחורן החלק תפוצה סודנית אך מין זה אינו נזכר בפלורות של מזרח-אפריקה וקרן אפריקה. במקומו נתונים ממזרח אפריקה ארבעה מינים אחרים של שחורן, שניים מהם גדלים גם בקרן אפריקה ועוברים בתפוצתם את ים-סוף מזרחה לעבר תימן וערב (A. nigritana דומה לטקסון שלנו, אך גלומותיו שעירות). שחורן חלק ידוע מהפלורה של אפריקה הטרופית ממאלי ומניגריה. אינו גדל בארצות השכנות לישראל –מצרים, סיני וחצי האי ערב.

דגן אפריקאי רב-שנתי של מצוקי מדבר יהודה הסמוכים לים המלח שאוכלוסייתו מונה פרטים ספורים באתר יחיד בארץ - נקודת קיצון צפונית של תפוצת הצמח בעולם, המקוטעת מתחום התפוצה העיקרי באפריקה במרחק הגדול הידוע בין הצמחים הסודניים בישראל.

שמידע, א ואור, י. 1983. הצמחייה הסודנית בישראל. רתם 8: 1-107.
שמידע, א. 1986. הצמחייה הסודנית - פלישה חדשה או שריד מיוקני קדום. רתם 20: 76-111.
Shmida, A. and A. Aronson, 1986. The Sudanian elements in the flora of Israel. Ann. Missouri Bot. Gardens 73: 1-28.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי תצפיות בפיקסל
פיקסל בגדול 1000 מטר רבוע פיקסל בגדול 5000 מטר רבוע פיקסל בגדול 10000 מטר רבוע
מספר התצפיות 0 0 0
בסך הכל פיקסלים 0 0 0

שם אנגלי
שם ערבי
משפחהדגניים
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהמדברית
כורוטיפסודני
אתר מרכזי לשימורחרבת מד'ין

נדירות
1
6
6
פגיעות
0
0
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
0
4
המס' האדום
1
3.7
10
פריפריאליות S
ערך IUCN DD EW EX LC CR EN VU NT
הגדרת סיכון לפי הספר האדום פגיע
1 (1) גלילות
צמידות: 0
0.0% אתרים בשמורות

מינים נוספים

אבליניית מישל
אנטינוריית האיים
בן-חילף מופסק
בן-חילף הביצות