גריזית נאה
Asplenium sagittatum

5.7 סכנת הכחדה חמורה
CR

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

שרך רב-שנתי ירוק כל השנה, עם קנה-שורש מכוסה קשקשים. הפטוטרת שעירה, טרף העלה מוארך, לא מחולק, שפתו תמימה. העלה משולש, דמוי חץ בבסיסו, מזכיר במראהו עלה של לוף. צברי המנבגים מוארכים וערוכים בזוגות בפסים אלכסוניים מקבילים, לרוחב צידו התחתון של הטרף. נבדלת מגריזית אירופית בצורת העלים הבוגרים – האוזנית בבסיס עלה של גריזית אירופית ארוכה פי ארבעה או יותר מרוחבה. הגדרת הגריזית בגוש הרי מירון נעשתה בהתחלה על פי עלים צעירים, ולכן הוגדרה בטעות כגריזית נאה ולא כגריזית אירופית. תופעה אופיינית לשרכים היא תפוצה ארוכת טווח, הנובעת מריחוף הנבגים ברוח למרחקים גדולים. תכונה זו מאפשרת הופעה בנקודות תפוצה מקוטעות ורחוקות מאוד מתחום התפוצה העיקרי. סביר להניח כי אתרי התפוצה הנקודתיים בארץ, בבורות חרבים וטחובים, קשורים לדגם התפוצה למרחק על ידי נבגים. המנבגים מתפתחים בחודשי האביב והקיץ.

בישראל  מוכר רק אתר בודד של גריזית נאה – במקבץ בורות מים חרבים בשומרון בקרבת פסגת הר גריזים, 1 ק"מ דרומית לשכם. משנת 1967 נצפתה הגריזית הנאה מדי שנה עד שנת 1987. בסוף שנות התשעים של המאה -20, בעקבות עבודות נרחבות שנעשו ברחבי ראש הר גריזים, נהרסו הבורות והמערות שהאוכלוסייה שכנה בהן. בדיקה שערך בנאן אל-שייך בשנת 2001 העלתה שהגריזית נכחדה מאזור שכם והר גריזים, מ-2014 נצפתה שוב הגריזית הנאה בהר גריזים בבורות מים. האתר השני שחשבו שהצמח גדל בו הוא הר מירון. ואולם התברר (יפה, 1982) כי הגריזית אשר נמצאה בהוטה בהר מירון היא גריזית אירופית. ב-2006 נמצאה ג. אירופי מחדש בהוטה של הר מירון, והגדרתה אוששה בוודאות. ישנה תצפית נוספת של גריזית נאה מאיזור רכס מעון (2013), אך לא בטוח ששרדה שם.

בורות שהלחות נשמרת בהם כל השנה.

* מין שכמעט ונכחד מישראל על אף שהיה צמח מוגן. גדל רק באתר יחיד.

מומלץ ללנסות להרבות אוכלוסייה ולהשיבה לאתר נוסף בקרבת מקום. באזור השומרון ויהודה נמצאו לפחות חמישה בורות חרבים עם גריזית אירופית, שבית-גידולה דומה לזה של גריזית נאה, ולכן יש סיכוי רב שקל יהיה לאזרח גם גריזית נאה בשני אתרים חלופיים.

תפוצת המין רחבה באזור הים-תיכוני: במזרח התיכון גדל בסוריה-לבנון ברכסי החוף, בהרי הלבנון ובחורן (ג'בל דרוז). כמו כן גדל בטורקיה. גדל גם בכל ארצות הים התיכון מספרד במערב דרך איטליה, סיציליה ועד יוון במזרח, וכן בכל ארצות המגרב, כולל טוניס ולוב.

מין שרך שגדל ככל הנראה באתר יחיד בראש הר גריזים . העלמותו לאורך שנים מדגישה את הצורך בזהירות שיש לנקוט בעבודות עפר הנעשות בבתי-גידול ייחודיים באתרים נדירים.

יפה, ע. 1983. על הסוג גריזית בארץ. רתם 7: 48-55.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית


שם אנגליMule's Fern
שם ערבי
משפחהאספלניים
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהים-תיכונית
כורוטיפים-תיכוני
אתר מרכזי לשימורהשבה להר גריזים, נבי סמואל

נדירות
1
6
6
פגיעות
0
3
4
אטרקטיביות
0
2
4
אנדמיות
0
0
4
המס' האדום
1
5.7
10
פריפריאליותN

ערך IUCN DD LC EW CR EX EN VU NT
הגדרת סיכוןסכנת הכחדה חמורה

0 (1) גלילות
צמידות: אין מידע
None% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת גריזית אירופית
גריזית אירופית
גריזית אירופית
תמונה מאת זליה מחומשת
זליה מחומשת
זליה מחומשת
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת אהל הגבישים
אהל הגבישים
אהל הגבישים
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת כף-צפרדע לחכית
כף-צפרדע לחכית
כף-צפרדע לחכית
סכנת הכחדה חמורה CR