זמזומית מפושקת
Bellevalia longipes

None קרוב לסיכון
NT

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת זמזומית ארוכה
זמזומית ארוכה
זמזומית ארוכה
תמונה מאת זמזומית ורבורג
זמזומית ורבורג
זמזומית ורבורג
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת זמזומית זהרי
זמזומית זהרי
זמזומית זהרי
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת זהבית פעוטה
זהבית פעוטה
זהבית פעוטה