מעבר לתוכן העמוד

אחילוף החורן
Biarum auraniticum

3.2 פגיע

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

גיאופיט הפורח בסתיו ללא עלים. הפקעת תת-אדמתית, מעובה, חד-שנתית: כל שנה ממלאים עלי-החורף פקעת חדשה מעל הפקעת הישנה ההולכת ומצטמקת. העלים מופיעים רק במשך החורף, לאחר סיום הפריחה; העלה גדול (3.5X10 ס"מ), פטוטרתו ברורה, והוא מבריק וקרח. הצמח פורח מסוף אוקטובר ועד אמצע נובמבר. התפרחת טיפוסית למשפחה: מתחל גדול, סגול כהה, שמתוכו מזדקר עמוד ארוך וצהוב הנקרא שזרה. בבסיס השזרה ערוכים הפרחים הנקביים ומעליהם הפרחים הזכריים. בין הפרחים הנקביים לזכריים יש טבעת של פרחים עקרים דמויי זיפים, החשובים בהבדלה בין מיני האחילוף. בסיס המתחל יוצר צינור דמוי כד, העוטף את התפרחת.

הצמח נמצא לראשונה בישראל ב-1996 על-ידי עפר כהן ואריה אוהד בגולן ונחשב אז למין נדיר ביותר הגדל באתרים ספורים במרכז הגולן. מאז נמצאו אתרים רבים נוספים, אך כולם באותו אזור, בין רוג'ום אל הירי לבין שעבניה, מרחק של 5 ק"מ ושטח של 10 קמ"ר.

אדמת בזלת רדודה בעומק בינוני על שפכי בזלת היוצרים מישורים מרוצפים באבני בזלת גדולות, רום מעל 600 מטר.

* רוב האזורים שהאחילוף גדל בהם הם שטחי רעיית פרות. עלי האחילוף לא נאכלים על ידי הפרות, וכן אין הפרות אוכלות או רומסות את הפריחה הסתווית. גורם הסיכון היחידי הוא הקמת מאגרי מים באזור, פריצת דרכים ושאר עבודות עפר, ודריסה בידי רכב-שטח.
* הפרטים גדלים בכתמים על פני שטחים נרחבים. המרחק בין פרט לשכנו הוא לרוב 3-15 מטר, כלומר דגם התפוצה הוא דליל ברמה מקומית, אך כתמי ברמה אזורית. כל האוכלוסיות המוכרות גדלות באותו אזור גיאוגרפי של מקטע שעבניה – רוג'ום אל הירי. כלומר: ברמה אזורית אין קיטוע בין האוכלוסיות.
* כאשר נמצא המין לראשונה בישראל בשנת 1997-1998 חשבו כי גדלים בישראל רק פרטים מעטים, אך במשך השנים התברר כי בין שעבנייה לרוגום אל-הירי, בטווח של 5 ק"מ, גדלים אלפי פרטים.
* הצמח אנדמי לגולן ולהר הדרוזים (החורן).
* אינו מוגן בשמורת טבע.

מומלץ לבחור שני אתרים שיש בהם צפיפות רבה של אחילוף החורן ולהכריזם שמורת טבע מיוחדת למין תת-אנדמי חשוב זה. יש לגדר את האוכלוסיות הנבחרות ולמנוע נסיעת רכב בשטח.

תואר מהחורן (ג'בל דרוז) בדרום סוריה. אנדמי לחורן ולמרכז הגולן.

גיאופיט אנדמי לגולן ולחורן ששימורו חשוב במיוחד. מומלץ להקים שמורה מיוחדת למין זה בגולן ולגדר שטחים שהוא גדל בהם.

כהן, ע. 1999. גילויו מחדש של אחילוף החורן.
אקולוגיה וסביבה 5: 219–229.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי תצפיות בפיקסל
פיקסל בגדול 1000 מטר רבוע פיקסל בגדול 5000 מטר רבוע פיקסל בגדול 10000 מטר רבוע
מספר התצפיות 0 0 0
בסך הכל פיקסלים 0 0 0

שם אנגליYellow Biarum
שם ערבילוף כילאבי (אח-חוראן)
משפחהלופיים
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהסְּפָר
כורוטיפאנדמי (מערב איראנו-טורני)
אתר מרכזי לשימוררוג'ום אל-הירי

נדירות
1
3
6
פגיעות
0
0
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
3
4
המס' האדום
1
3.2
10
פריפריאליות 0
ערך IUCN DD EW EX LC CR EN VU NT
הגדרת סיכון לפי הספר האדום פגיע
1 (1) גלילות
צמידות: גבוהה
0.0% אתרים בשמורות

מינים נוספים

אחילוף הנגב
אחילוף זעיר
זליה מחומשת
אהל הגבישים