בולנתוס דק-גבעול
Bolanthus filicaulis

4.2 סכנת הכחדה
EN

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

צמח רב-שנתי זעיר הגדל בסדקי סלעים. רוב חלקיו עשבוניים, ורק בסיס הגבעולים מעוצה. נושא ענפים דקיקים ועלים נגדיים, חסרי פטוטרת ברורה. העלים קטנים (אורכם 4-12 מ"מ, רוחבם 2-3 מ"מ) נושאים שערות קצרות צמודות. עלי-לוואי חסרים, והחפים דומים לעלים רגילים. עוקצי הפרחים קצרים מאוד והפרחים נראים יושבים (תכונה חשובה בכל מיני הסוג!). הגביע צינורי, אורכו 4-5 מ"מ ועליו מאוחים; יש לו חמש שיניים קצרות וחמש צלעות בולטת מעט, נושאות שערות בלוטיות ארוכות. לחמשת עלי הכותרת ציפורן ארוכה וטרף מורחב (דומה לעלה כותרת של עוגנן), בולטים אך מעט מהגביע, אורכם 6-7 מ"מ וצבעם לבן.
פורח באפריל.

גדל רק בשני אתרים בגלילה אחת – סְפָר השומרון, באזור המצלעות המזרחיות של דרום קמר שומרון - אתר אחד נמצא 1.5 ק"מ מזרחית לחרבת ג'יבעית ( צפון מערב לעוג'ה), ואתר אחר נמצא מזרחית ליישוב עפרה בשומרון, בתל א-צוואן במדבר בינימין ליד הכפר מוח'מס (מכמש).

סדקי סלעי גיר במדרון מזרחי בחגורת הַסְּפָר של דרום השומרון, ברום 500-670 מטר. רוב האיסופים בעולם הם מחגורת הַסְּפָר באזור דמשק ובאזור מואב ועמון בירדן.

על סמך המספר הזעום של פרטים אשר נמצאו במשך 100 שנות חיפוש צמחי בר בשני אתרים בלבד, נראית הופעת בולנתוס דק-גבעול בישראל כאירוע אקראי, אשר לכאורה אין מגיעה לו עדיפות גבוהה של שמירת טבע. אולם אם בודקים את התפוצה בלבנט ואת הביוגיאוגרפיה של הסוג בולנתוס, מגלים כי זוג המינים בולנתוס דק-גבעול ובולנתוס שעיר הם אנדמיים ללבנט, וכנראה גם מרכז הספציאציה שלהם הוא באזור הלבנט. אין לנו מידע על שכיחות המין בסוריה, אך בירדן (משם נאספו 5-7 ייבושים בלבד) הוא נדיר מאוד. זהו צמח סלעים רב-שנתי, אשר פרטיו חיים שנים רבות. אלה השיקולים אשר הנחו אותנו לכלול את המין בין הצמחים האדומים.

מומלץ לערוך סקר צמחים יסודי באזור סְפָר בנימין וסְפָר השומרון, משדרת ההר ועד מרגלות הבקעה, ולנסות לאתר פרטים ואוכלוסיות של בולנתוס דק-עלים. הצמח קטן ונחבא אל הכלים, וגם בתקופת פריחתו איננו אטרקטיבי ואינו בולט לעין. אם לא יימצאו צמחים של בולנתוס בישראל מומלץ לייבא מעמון ומואב זרעים ולאכלסם בשמורת נחל ייטב ובשמורת כוכב השחר.

הצמח נפוץ רק בישראל, ירדן, לבנון וסוריה. בירדן הוא נדיר מאוד, גדל בסלעים באזור עמון, מואב ואדום.

בן-שיח זעיר, אשר התגלה בישראל רק ב-1983 בדרום סְפָר שומרון על ידי אורית וצבי שמיר. עד כה התגלו רק שני אתרים, ובהם מספר פרטים זעום. הצמח אנדמי לישראל, ירדן וסוריה. המידע על תפוצתו הכללית של בולנתוס דק-עלים מועט ביותר. סביר כי שתי המציאות אינן "אפיזודיות" אלא להיפך, הצמח אופייני לאקוסיסטמה של חגורת הַסְּפָר וכנראה גם לחלק המזרחי של שדרת ההר בשומרון. באזור זה לא נעשה סקר צמחים נדירים וקשה לעשבב בו בגלל התנאים הפוליטיים. אנו משערים כי בעתיד יתגלו אוכלוסיות נוספות אשר ילמדו אותנו על הצמח.

Barakouda, 1962. A revision of Gypsophila, Bolanthus, Ankyropetalum and Phryna. Wentia, 9: 1-203.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית


שם אנגליSlender Bolanthus
שם ערבירוקייקה חטיה אל-סוק
משפחהצפורניים
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהחגורת הַסְּפָר
כורוטיפמערב-איראנו-טורני
אתר מרכזי לשימורתל א-צוואן מזרחית לעפרה או שמורת נחל ייטב וכוכב השחר

נדירות
1
5
6
פגיעות
0
0
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
2
4
המס' האדום
1
4.2
10
פריפריאליותE

ערך IUCN DD LC EW CR EX EN VU NT
הגדרת סיכוןסכנת הכחדה

1 (1) גלילות
צמידות: נמוכה
0.0% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת בולנתוס שעיר
בולנתוס שעיר
בולנתוס שעיר
תמונה מאת אלמוות ארץ-ישראלי
אלמוות ארץ-ישראלי
אלמוות ארץ-ישראלי
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת אלמוות שיכני
אלמוות שיכני
אלמוות שיכני
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת בופונית רמון
בופונית רמון
בופונית רמון
סכנת הכחדה חמורה CR