מעבר לתוכן העמוד

בופונית רמון
Bufonia ramonensis

5.3 סכנת הכחדה חמורה

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

בן-שיח ננסי מסועף מבסיסו, שגבעוליו זקופים, מתנשאים עד 30 ס"מ, והם מכוסים בצפיפות בשערות מאונקלות זעירות. ענפי הצמח מתייבשים בקיץ, והם מתחדשים כל חורף מהחלק התחתון של הנצר. אורך ענפי הפריחה 5-10 ס"מ, הם זקופים, נושאים זוגות של עלים נגדיים שצורתם סרגלית-נימית. אורך העלה 5-12 מ"מ ורוחבו 0.2-0.5 מ"מ, שפתו נושאת שערות ריסניות זעירות. בסיס העלה מחובר לגבעול בקרום שקוף. התפרחת אמירית, בנויה מכבד מכונס של 4-12 פרחים, קוטרה 4-7 מ"מ. צורתו של חלק התפרחת העליון כקרקפת או "דמוי-סוכך", אך בבסיסו ערוכים עוד 3-6 (1) פרחים לאורך הגבעול – כך שחלק מהתפרחות נראות כקרקפת וחלק כשיבולת מוארכת מופסקת. הפרחים כמעט יושבים, אורך עוקץ הפרח 1 מ"מ. הפרח קטן, אורך הגביע 3 מ"מ, ובו 5 עלי גביע מפורדים המכונסים לצינור, בכל עלה גביע 3 (6) עורקים, שפתו קרומית וריסנית. הכותרת לבנה, קצרה מעט מהגביע, ולכן כמעט לא נראית ממרחק. אבקנים 8, ההלקט ביצתי, קצר מהגביע (1.5 מ"מ), ובו 2 זרעים מגוממים בשטחם.
צמח חדש למדע, אשר נמצא ותואר לראשונה בשנת 2001 על ידי אבינועם דנין. פרח בביתו בירושלים במחצית השנייה של מאי.

גדל רק בגלילת הר הנגב באתר יחיד, 2 קילומטרים דרומית מזרחית להר רומם ובערך 2 קילומטרים דרומית לבורות לוץ.

סדקי סלעים וכיסי קרקע בין משטחי סלעי גיר במדרון צפוני מתון, ברום 975 מטר (בפרסום – 900 מ') בהר הנגב. הבופוניה גדלה בחברת לענת המדבר ומוריקה מבריקה.

* הצמח נמצא רק באתר בודד, ומספר הפרטים בו הוערך לכ-50. אף שלא נערך בהר הנגב סקר מיני צמחים נדירים מסודר, הרי האזור מעושבב באופן אינטנסיבי במשך עשרות שנים על ידי טובי הבוטנאים. לכן הסיכוי למצוא אוכלוסייה נוספת קטן מאוד אך קיים.
* רוב הצמחים גדלים בסדקי סלע וכיסי קרקע במדרון, ולכן החשש מפגיעה בהם קטן, אך האתר נמצא בקרבת כביש ראשי, ויש באזור פעילות רבה של צבא ומטיילים.
* כל הצמחים נמצאים במקטע יחיד בשטח של חמישים דונם, עובדה המשרה על המין חשש כבד של איום הכחדה, אם בשל הכחדה אקראית, רעייה או פעולת בני-אדם.

הצמח נמצא בתוך שמורת הר הנגב, 2 ק"מ דרומית לבורות לוץ, קרוב מאוד לכביש ראשי. מומלץ לכן לתחם את השטח, לשלט אותו ולפעול לכך שלא תהיה בו רעיית יתר, נסיעת רכב-שטח או פעולות מכניות. חשוב לערוך סקר מפורט באזור ולנסות לאתר עוד אוכלוסיות. יש לנטר את האוכלוסייה הקיימת.

אנדמי לישראל.

בן-שיח ננסי, אנדמי לאתר בודד בהר הנגב בתוך שמורת רמון, מזרחית מבורות לוץ. אף שהמין נמצא בתוך שמורת טבע, הוא מקבל מספר אדום גבוה ביותר (5.3) ומוכרז בקריטריון IUCN כמין ב"סכנה חמורה". זאת בשל היותו גם מין אנדמי וגם מין נדיר ביותר שאוכלוסייתו קטנה (כ-50 צמחים), בודדת, אשר הכחדתה בישראל תביא גם להכחדת המין מכדור הארץ.

Danin, A.1999. Desert rocks as plant refugia in the Near East. Bot.Rev.65(2), 93–170.
Danin, A. 2001. A new species of Bufonia (Caryophyllaceae) from Israel: B.ramonensis. Willdenowia 31:
95-100.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי תצפיות בפיקסל
פיקסל בגדול 1000 מטר רבוע פיקסל בגדול 5000 מטר רבוע פיקסל בגדול 10000 מטר רבוע
מספר התצפיות 0 0 0
בסך הכל פיקסלים 0 0 0

שם אנגלי
שם ערביעדמה (אל-רמון)
משפחהצפורניים
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמההרים במדבר
כורוטיפאנדמי (מערב-אירנו-טורני)
אתר מרכזי לשימור"אתר הבופוניה" ליד הר רמון

נדירות
1
6
6
פגיעות
0
0
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
4
4
המס' האדום
1
5.3
10
פריפריאליות 0
ערך IUCN DD EW EX LC CR EN VU NT
הגדרת סיכון לפי הספר האדום סכנת הכחדה חמורה
1 (1) גלילות
צמידות: אתר יחיד
100.0% אתרים בשמורות

מינים נוספים

אלמוות ארץ-ישראלי
אלמוות שיכני
גביעול מאוגד
חלוק זהרי