מעבר לתוכן העמוד

קיצנית אשכולית
Carlina racemosa

5.8 סכנת הכחדה חמורה

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

עשבוני חד-שנתי, קוצני בכל חלקיו. לצמח שושנת עלים וכמה גבעולי תפרחת זקופים היוצאים מבסיס הצמח ומתנשאים לגובה של 10-35 ס"מ. צבע הגבעולים צהבהב-קש, והם מלווים בעלים קוצניים לא מנוצים המתחדדים בהדרגה לקוץ אמירי. התפרחת קרקפת הנושאת עלי מעטפת קוצניים מרובים דמויי מרזב ומקושתים לאחור. קוצי המעטפת החיצוניים אינם מסועפים. קוצי המעטפת הפנימיים סרגלניים ומאד דקים. קוטר התפרחת כולל הקוצים העוטרים אותה 2.5-3 ס"מ, וקוטר החלק המכיל פרחים רק 12-18 מ"מ. צבע הפרחים צהוב חיוור, וכולם צינוריים ודו-מיניים. בהיקף התפרחת יש טבעת של עלי מעטפת שטוחים שצבעם צהוב-מבריק, והם ארוכים בהרבה מהפרחים: עלי מעטפת אלה דומים מאוד לפרחים לשוניים צהובים. יש וצבעם סגול-ארגמן בצד החיצוני של עלה המעטפת. זירי האבקנים חופשיים. המצעית שטוחה, מכוסה מוצים השסועים לזיפים שאורכם כאורך הפרחים. אורך הזרעון 2.5 מ"מ, דמוי יתד הפוך ושעיר בשטחו, נושא ציצית מסועפת לשני דורים של זיפים מנוצים הנראים כסבכה של מסננת. הציצית ארוכה פי שלושה מהזרעון, איננה ניתקת ונושאת את הזרעון ברוח עם הבשלתו.
הפריחה בחודשי יולי-אוגוסט.

הצמח נמצא בשרון רק באחו בנימינה, שם קיימת עד היום אוכלוסיה יפה בשטח בור מתחת לקו חשמל על קרקע כבדה: נמצא מחדש וצולם שם לאחרונה (9.8.10) ע"י נועם ואמנון עביצל. ב-1927 נאסף פעם אחת גם בחדרה, אולם לא אותר שם מאז.

בריכות חורף עונתיות על אדמה חרסיתית כבדה המתייבשת בקיץ.

* הצמח נדיר מאד בארץ ותפוצתו הצטמצמה משני אתרים לאתר אחד בלבד.
* האוכלוסייה באתר היחיד קטנה ביותר (17 פרטים ב-1994).
* מצבן הקשה של בריכות החורף מעמיד סימן שאלה על המשך הקיום של האוכלוסייה. המספר הקטן של פרטים המצוי במקום מעמיד סיכונים נוספים מעצם ממדיה הקטנים של האוכלוסייה, כתוצאה ממגבלות רבייה, גנטיקה והכחדה אקראית.
* אחו בנימינה הוא שמורה מוצעת שאינה מוכרזת.
* הצמח מצוי במערב אגן הים התיכון ואינו מצוי שם בסיכון. הסיכון הוא מקומי, וחל רק על האוכלוסייה היחידה במזרח אגן הים התיכון, המופיעה בישראל בלבד.

יש לנטר את אוכלוסיית אחו בנימינה ולערוך שם מחקר אקולוגי בכדי ללמוד את המגמות הדמוגרפיות בטווח רב שנתי, להכיר את הממשק הנכון לשימור בר-קיימא ועל מנת לברר אם הצמח חד-שנתי או שהוא מונוקרפי שפרטיו יכולים לחיות יותר משנה אחת לאחר כמה שנות צימוח וגטטיבי ואז לפרוח ולסיים את מהלך חייו. מומלץ להכריז על אחו בנימינה שמורת טבע ולהבטיח בה משטר מים תקין עבור צמח זה ועבור צמחים ייחודיים נוספים הגדלים שם.

צמח בעל תפוצה מערב ים-תיכונית: גדל בפורטוגל, ספרד, מלטה, אלג'יר, תוניס, האיים הבליאריים, סרדיניה וסיציליה.

צמח חד-שנתי של בריכות חורף במישור החוף הגדל בישראל רק באתר אחד, בבית גידול שנפגע ורגיש לפגיעות נוספות. יש חשיבות רבה לשימור משום שזוהי האוכלוסייה היחידה של מין מערב ים-תיכוני זה במזרח אגן הים התיכון.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי תצפיות בפיקסל
פיקסל בגדול 1000 מטר רבוע פיקסל בגדול 5000 מטר רבוע פיקסל בגדול 10000 מטר רבוע
מספר התצפיות 0 0 0
בסך הכל פיקסלים 0 0 0

שם אנגליRacemed Carline Thistle
שם ערבישוק באן
משפחהמורכבים
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהים-תיכונית
כורוטיפמערב ים-תיכוני
אתר מרכזי לשימוראחו בנימינה

נדירות
1
6
6
פגיעות
0
4
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
0
4
המס' האדום
1
5.8
10
פריפריאליות W
ערך IUCN DD EW EX LC CR EN VU NT
הגדרת סיכון לפי הספר האדום סכנת הכחדה חמורה
1 (1) גלילות
צמידות: 0
0.0% אתרים בשמורות

מינים נוספים

אמברוסיה ימית
ארנין ההרים
פלומית בובה
דוגון ירושלמי