ערבז החוף
Centaurium maritimum

3.7 פגיע
VU

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

צמח חד שנתי בגובה 10-30 ס"מ בעל גבעול זקוף ומרובע, ישר ומסתעף בראשו לתפרחת דו-קרנית. העלים התחתונים ערוכים בשושנת, אך אלה מתפוררים עוד בשלב צעיר. עלי הגבעול העליונים ארוכים מהתחתונים, יושבים וצורתם סגלגלה-מוארכת והם מתחדדים לקראת הקצה. הפרחים נישאים על עוקצים, אורך הגביע 12 מ"מ ואורך הכותרת 20 מ"מ ומספרם של עלי הכותרת לרוב 5. וצבעה צהוב, לעתים נוטה מעט לורדרד-לבנבן. זאת בניגוד ליתר מיני ערבז בארץ שצבע כותרתם ורוד עז. לכותרת צינור, שאל חלקו העליון מחוברים האבקנים. הפרי – הלקט הנפתח בשתי קשוות.
הפריחה באפריל-מאי.

הצמח גדל במישור החוף בגלילות עמק עכו, חוף הכרמל, השרון ופלשת ב-16 אתרים מתועדים בוודאות, ולפי הערכה יש כ-25 אתרים. בעמק עכו הוא מוכר משמורת לימן, מחוף בצת ומקריית חיים. בחוף הכרמל נצפה בנחשולים ובמעגן מיכאל. מרבית האתרים מצויים בשרון: אחו בנימינה, אילנות, אזור נתניה (יער הסרג'נטים ושמורת האירוסים), פולג, תל יצחק, חרוצים, רמת הכובש, הוד השרון והרצליה. בפלשת התגלה לראשונה ע"י שיר ורד ב-1998, בתל השומר.

קרקעות לחות שלעתים מוצפות במים בתקופת החורף, חמרה חרסיתית.

* הצמח נמצא באתרים ספורים בלבד בגלילות מישור החוף.
* באתרי גידולו גודל האוכלוסיות נע בין פרטים בודדים לעשרות עד מאות פרטים, בכתמים ששטחם קטן.
* מישור החוף (ובמיוחד השרון), שם מצויים האתרים של הצמח, הוא האזור הסובל ביותר מנסיגת השטחים הטבעיים עקב הפיתוח החקלאי והעירוני. רוב האתרים מצויים בתחומי התיישבות צפופה.
* מוגן בשמורת לימן, יתר האתרים אינם מצויים בשמורות טבע מוכרזות, אם כי כמה אוכלוסיות גדלות בפארקי טבע עירוניים (כמו חורשת הסרג'נטים בנתניה) או בשמורת האירוסים של נתניה שהיא שמורה מוצעת.
* אינו בסכנת הכחדה במרבית ארצות אגן הים התיכון. פרט לישראל מופיע גם בספר האדום של קפריסין בקטגוריה "בסכנה" (EN) לפי IUCN.

יש להכריז את שמורת טבע אחו בנימינה כך שתהא מוגנת מרעייה והתפשטות אקליפטוס. מומלץ לאתר את כל השטחים של בית הגידול המיוחד של החמרה החרסיתית שעוד נותרו בשרון (לדוגמה: אילנות) ולהשאירם כשמורות נקודתיות עבור מין זה ועבור מינים נוספים שאופייניים לבית הגידול, כמו פשתנית ריסנית.

מצוי בכל ארצות אירופה הגובלות בים התיכון ובארצות סמוכות אליהן: ספרד, פורטוגל, צרפת, איטליה, ארצות יוגוסלביה לשעבר, יוון, אלבניה בולגריה וטורקיה. באיי הים התיכון הוא נמצא באיים הבלאריים, קורסיקה, סרדיניה, סיציליה וכרתים. גדל גם במרוקו ובאלג'יריה.

צמח חד-שנתי נדיר שאופייני לקרקעות חמרה חרסיתית ולקרקעות לחות במישור החוף. מצוי בישראל בשוליים הדרום-מערביים של תפוצתו הגיאוגרפית בארצות הים התיכון. אינו מצוי בסכנת הכחדה עולמית.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית


שם אנגלי
שם ערביקנטריום סע'יר בחרי
משפחהערבזיים
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהים-תיכונית חופית
כורוטיפים תיכוני (אירו-סיבירי)
אתר מרכזי לשימוראחו בנימינה

נדירות
1
2
6
פגיעות
0
4
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
0
4
המס' האדום
1
3.7
10
פריפריאליותN

ערך IUCN DD LC EW CR EX EN VU NT
הגדרת סיכוןפגיע

4 (3) גלילות
צמידות: 0
6.3% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת ערבז סוככני
ערבז סוככני
ערבז סוככני
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת זליה מחומשת
זליה מחומשת
זליה מחומשת
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת אהל הגבישים
אהל הגבישים
אהל הגבישים
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת כף-צפרדע לחכית
כף-צפרדע לחכית
כף-צפרדע לחכית
סכנת הכחדה חמורה CR