מעבר לתוכן העמוד

שרוכנית ארץ-ישראלית
Corrigiola palaestina

5.3 סכנת הכחדה חמורה

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

צמח עשבוני חד-שנתי, שרוע וקרח בעל עלים קטנים מסורגים ומוארכים שאורכם כ-5 מ"מ ולעתים מעט יותר. מרבית הפרחים ערוכים במקבצים צפופים בראש הגבעולים. הפרחים קטנים וכוללים חמישה עלי גביע וחמישה עלי כותרת מפורדים. צבעם של עלי הכותרת ארגמן-ורוד בצד התחתון (החיצוני) ולבן בצד העליון (הפנימי). לפרח חמישה אבקנים, שחלה המכילה ביצית אחת, ושלוש צלקות.
הפריחה חלה כמעט בכל חודשי השנה.

הצמח נמצא כיום בשני אתרים בשרון: מאגרי שיקוע מנשה ובריכת דורה. הוא נכחד בשלושה אתרים ומוערך כי יש כיום ארבעה אתרים בארץ. בשנות ה-20 במאה ה-20 נאסף בעין חי, הרצליה והוד השרון אולם נכחד באתרים אלו.

בריכות חורף, קרקעות כבדות מוצפות ומאגרי מים במישור החוף.

* הצמח נדיר מאד בישראל, גדל רק בגלילה אחת ובה נותר בשני אתרים בלבד. נכחד מאתרים נוספים שמהם נאסף בעבר. רוב בריכות החורף במישור החוף שהן בית הגידול העיקרי, נעלמו. האוכלוסייה העיקרית שנמצאת בבריכת דורה נמצאת בסכנה עקב הפינוי והפיתוח שנעשים בסביבתה העשויים לשנות את משטר המים במקום.
* שני האתרים אינם מצויים בשמורת טבע מוכרזת. בריכת דורה היא שמורה מוצעת בלבד.
* ניתן לשער שהמין נתון בסכנה גם בלבנון ואולי נכחד משם.

יש להכריז על בריכת דורה כשמורת טבע. בריכה זו מאכלסת מיני צמחים ייחודיים רבים, בחלקם בסכנת הכחדה (כמו גם בעלי חיים אופייניים לבריכות חורף). חשוב לקיים בה משטר מים תקין ולמנוע זיהומים ופיתוח בשוליה.

אנדמי לישראל ולבנון. בלבנון נתון רק מאזור ביירות וייתכן שנכחד משם.

עשב חד-שנתי נדיר מאד של ברכות חורף וקרקעות מוצפות. בית הגידול הולך ונעלם והאתרים שנותרו רגישים ביותר לפגיעה. אנדמי לישראל ולחופי לבנון.

Chaudhri M.N.1968, A revision of the Paronychiinae. Mededelingen van het Botanisch Museum en Herbarium van de Rijksuniversiteit te Utrecht, No.285

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי תצפיות בפיקסל
פיקסל בגדול 1000 מטר רבוע פיקסל בגדול 5000 מטר רבוע פיקסל בגדול 10000 מטר רבוע
מספר התצפיות 0 0 0
בסך הכל פיקסלים 0 0 0

שם אנגליPalestine Strapwort
שם ערביסיריא פלסטינא
משפחהצפורניים
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהים-תיכונית לחה
כורוטיפים-תיכוני
אתר מרכזי לשימורברכת דורה

נדירות
1
5
6
פגיעות
0
3
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
2
4
המס' האדום
1
5.3
10
פריפריאליות 0
ערך IUCN DD EW EX LC CR EN VU NT
הגדרת סיכון לפי הספר האדום סכנת הכחדה חמורה
1 (1) גלילות
צמידות: 0
0.0% אתרים בשמורות

מינים נוספים

שרוכנית החוף
אלמוות ארץ-ישראלי
אלמוות שיכני
בופונית רמון