שרוכנית ארץ-ישראלית
Corrigiola palaestina

5.3 סכנת הכחדה חמורה
CR

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

צמח עשבוני חד-שנתי, שרוע וקרח בעל עלים קטנים מסורגים ומוארכים שאורכם כ-5 מ"מ ולעתים מעט יותר. מרבית הפרחים ערוכים במקבצים צפופים בראש הגבעולים. הפרחים קטנים וכוללים חמישה עלי גביע וחמישה עלי כותרת מפורדים. צבעם של עלי הכותרת ארגמן-ורוד בצד התחתון (החיצוני) ולבן בצד העליון (הפנימי). לפרח חמישה אבקנים, שחלה המכילה ביצית אחת, ושלוש צלקות.
הפריחה חלה כמעט בכל חודשי השנה.

הצמח נמצא כיום בשני אתרים בשרון: מאגרי שיקוע מנשה ובריכת דורה. הוא נכחד בשלושה אתרים ומוערך כי יש כיום ארבעה אתרים בארץ. בשנות ה-20 במאה ה-20 נאסף בעין חי, הרצליה והוד השרון אולם נכחד באתרים אלו.

בריכות חורף, קרקעות כבדות מוצפות ומאגרי מים במישור החוף.

* הצמח נדיר מאד בישראל, גדל רק בגלילה אחת ובה נותר בשני אתרים בלבד. נכחד מאתרים נוספים שמהם נאסף בעבר. רוב בריכות החורף במישור החוף שהן בית הגידול העיקרי, נעלמו. האוכלוסייה העיקרית שנמצאת בבריכת דורה נמצאת בסכנה עקב הפינוי והפיתוח שנעשים בסביבתה העשויים לשנות את משטר המים במקום.
* שני האתרים אינם מצויים בשמורת טבע מוכרזת. בריכת דורה היא שמורה מוצעת בלבד.
* ניתן לשער שהמין נתון בסכנה גם בלבנון ואולי נכחד משם.

יש להכריז על בריכת דורה כשמורת טבע. בריכה זו מאכלסת מיני צמחים ייחודיים רבים, בחלקם בסכנת הכחדה (כמו גם בעלי חיים אופייניים לבריכות חורף). חשוב לקיים בה משטר מים תקין ולמנוע זיהומים ופיתוח בשוליה.

אנדמי לישראל ולבנון. בלבנון נתון רק מאזור ביירות וייתכן שנכחד משם.

עשב חד-שנתי נדיר מאד של ברכות חורף וקרקעות מוצפות. בית הגידול הולך ונעלם והאתרים שנותרו רגישים ביותר לפגיעה. אנדמי לישראל ולחופי לבנון.

Chaudhri M.N.1968, A revision of the Paronychiinae. Mededelingen van het Botanisch Museum en Herbarium van de Rijksuniversiteit te Utrecht, No.285

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית


שם אנגליPalestine Strapwort
שם ערביסיריא פלסטינא
משפחהצפורניים
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהים-תיכונית לחה
כורוטיפים-תיכוני
אתר מרכזי לשימורברכת דורה

נדירות
1
5
6
פגיעות
0
3
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
2
4
המס' האדום
1
5.3
10
פריפריאליות0

ערך IUCN DD LC EW CR EX EN VU NT
הגדרת סיכוןסכנת הכחדה חמורה

1 (1) גלילות
צמידות: 0
0.0% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת שרוכנית החוף
שרוכנית החוף
שרוכנית החוף
פגיע VU
תמונה מאת אלמוות ארץ-ישראלי
אלמוות ארץ-ישראלי
אלמוות ארץ-ישראלי
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת אלמוות שיכני
אלמוות שיכני
אלמוות שיכני
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת בופונית רמון
בופונית רמון
בופונית רמון
סכנת הכחדה חמורה CR