כשות ראוס
Cuscuta rausii

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת כשות כנרות
כשות כנרות
כשות כנרות
תמונה מאת כשות העוקצים
כשות העוקצים
כשות העוקצים
תמונה מאת כשות גס
כשות גס
כשות גס
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת כשות בבלי
כשות בבלי
כשות בבלי
פגיע VU