מעבר לתוכן העמוד

אלטין הדורים
Elatine alsinastrum

5.3 סכנת הכחדה חמורה

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

עשב חד-שנתי זעיר ועדין, משתרג או שרוע, שגובהו 2-4 ס"מ, הגדל בשלוליות עונתיות או בשולי נחלים. ראשית הגידול היא בתוך גוף המים, בהמשך העונה עולים גבעולים מחוץ למים, ולבסוף הם מתייבשים. הגבעולים גליליים-חלולים ואינם מסתעפים, העלים הטבולים בתוך המים דקיקים, דמויי סרגל וערוכים במספר רב (10-18) בכל דור. העלים הבולטים מעל המים רחבים יותר, דמויי אזמל עד ביצה, מספרם 2-3 בכל דור. הפרחים זעירים, יושבים לרוב בחיק מפרקי הגבעול. הפרח בנוי 4 עלי גביע ירקרקים, 4 עלי כותרת לבנבנים ארוכים מהגביע. מספר האבקנים בפרח משתנה (3-8) ומספר עמודי העלי 4. הפרי הלקט זעיר בן 4 מגורות; הזרעים מרובים, זעירים ביותר, דמויי אבק. הזרע ישר או כמעט ישר. פורח במאי–יוני.

הצמח התגלה בישראל בגולן בשנת 1988 והוא מוכר כיום רק ממקום אחד – עין-דלווה ליד אל-רום בצפון הגולן. קיימת תצפית נוספת מהר קטע למרגלות החרמון, שלא אוששה מספיק.

שקעים בוציים לחים בשולי מעיין וזרימות איטיות על אדמת בזלת ברום 900 מטר. השטח מתייבש ברובו לקראת יוני–יולי.

* פגיעה במקווי-המים שהמין גדל בהם מהווה סיכון ראשי לקיומו.
* ידוע בארץ מאתר אחד בלבד.
* תפוצתו בעולם רחבה מאוד, כושר ההפצה שלו מצויין, ואין הוא נתון בכל סיכון בקנה מידה עולמי.
* אינו מוגן בשמורת טבע.

לנסות למצוא בצפון הגולן אוכלוסיות נוספות ולאתרו במקווי מים נוספים ולפעול לשימורו בהם. מומלץ לנסות לאכלסו במקווי מים נוספים בגולן כמו למשל בריכת-סינדינה, עיינות פחם או מסיל עסניה. יש לדאוג להרחקת בקר וצאן מהשלוליות, ולשמור על מים צלולים.

הצמח נפוץ באופן מקוטע על פני שטחים גדולים באזור הממוזג של אסיה ואירופה כולל החלק הצפוני של אגן הים התיכון.

עשב חד-שנתי זעיר, טבול בחלקו במים, הגדל בשלוליות עונתיות ובשולי מקווי מים. נמצא עד כה רק באתר בודד בצפון הגולן. זהו אתר פריפריאלי צפוני שאינו שמורת טבע, והוא מהווה תחנה טרמינלית דרומית ביותר של תחום תפוצתו, שתנאי האקלים בה הם גבוליים. ייתכן שזו הסיבה שהצמח נמצא עד כה רק באתר בודד, אך ייתכן גם שבגלל זעירותו של הצמח קשה למצאו, וכי יימצאו עוד אתרים במרכז ובצפון הגולן, אם יישמרו בתי הגידול הלחים המתאימים. בתי-גידול אלה הולכים ומושמדים, אם על ידי האוכלוסייה המקומית ללא אישור, ואם על ידי השלטונות, לשם תפישת מים ובניית מאגרים.

היימן, ר.1981. הצומח של מקווי המים בגולן. עבודת גמר, המחלקה לבוטניקה, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי תצפיות בפיקסל
פיקסל בגדול 1000 מטר רבוע פיקסל בגדול 5000 מטר רבוע פיקסל בגדול 10000 מטר רבוע
מספר התצפיות 0 0 0
בסך הכל פיקסלים 0 0 0

שם אנגליWhorled Waterwort
שם ערבי
משפחהאלטיניים
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהים-תיכונית לחה
כורוטיפאירו-סיבירי
אתר מרכזי לשימורעין דלאווה (ליד אל-רום בצפון הגולן)

נדירות
1
6
6
פגיעות
0
3
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
0
4
המס' האדום
1
5.3
10
פריפריאליות N
ערך IUCN DD EW EX LC CR EN VU NT
הגדרת סיכון לפי הספר האדום סכנת הכחדה חמורה
1 (1) גלילות
צמידות: אתר יחיד
0.0% אתרים בשמורות

מינים נוספים

אלטין עקום-זרעים
זליה מחומשת
אהל הגבישים
כף-צפרדע לחכית