מעבר לתוכן העמוד

גלדן מוארך
Elytrigia elongata

3.7 פגיע

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

דגני רב-שנתי שגובהו 30-50 ס"מ, גדל בגושים דלילים. הצמח זקוף, גבעוליו ועליו תת-אשונים. הגבעול מחוספס וקרח, העלה אזמלני מחודד. הפרח ירקרק, גודלו 10 מ"מ. השיבוליות בנות 16-10 פרחים, והפרחים ערוכים בהן כרעפים. השיבוליות צמודות לרוב לגבעול-התפרחת ונראות כמו דבוקות אליו. רק בזמן הפריחה, בתקופה קצרה של מספר ימים, מתפשקת השיבולית לצדדים על-ידי קשקשי תפיחה מיוחדים. גלומות התפרחת ומוצי הפרחים חסרי מלענים. בכל פרח פורה מתפתח זרע יחיד שצורתו כביצה מוארכת. הזרע נשאר כלוא בתוך התפרחת היבשה במשך תקופה ארוכה. הפריחה באפריל–יוני, ו"טפטופי" פריחה נמשכים בקיץ עד סוף ספטמבר.

דנין (2004) מציין אותו מעשר גלילות. על פי עשביית ירושלים ונתוני "רתם" הוא גדל ב-8 גלילות: מישור החוף – עמק עכו, חוף הכרמל, השרון, פלשת; וכן בבקעה, בבקעת בית-שאן, ובגולן. אוכלוסייה בודדת גדלה בעין-עקב בצפון הר הנגב. על פי האיסופים השמורים בעשביית ירושלים היה הצמח שכיח בעבר במקווי-מים של מישור החוף, ונדיר במקווי-מים של הבקעה. נאסף פעם בודדת בבקעה ליד גשר אלנבי (דני זהרי 1941), ונמצא לאחרונה על ידי יאיר אור במלֵחת מלחה בבקעת פצאל. גם בגולן ישנו רק נתון בודד (קונייטרה 1984). מאז שנות השישים של המאה ה-20 הוא נכחד מהשרון, מהבקעה ומעמק הירדן התחתון. כיום גדלה האוכלוסייה הגדולה ביותר בעינות גיבתון אשר בפלשת.

שולי ביצות מלוחות ומעיינות מלוחים. על פי הפלורה גדל לעיתים קרובות בין סבכי סמר, המגינים עליו מפני רעייה חזקה.

* התייבשות מקווי מים היא הגורם העיקרי המאיים על אוכלוסיות המין. מספר הפרטים הקטן ברוב האוכלוסיות חושף את האוכלוסיות להכחדה עקב גורמים גנטיים ועקב תאונות דמוגרפיות וסביבתיות.
* דגם התפוצה של המין מקוטע מעצם טבעו של בית-הגידול שהוא גדל בו. מרחקים של 10 ק"מ ויותר בין אתר לאתר לא מאפשרים כיום חילופי גנים בין האוכלוסיות.
* רוב האוכלוסיות ששרדו הן קטנות ביותר, גודלן מוערך מפרט אחד עד 30 פרטים בלבד. רק האוכלוסייה בשמורת עינות גיבתון מדרום לרמלה גדולה ויציבה; ב-1992 נספרו בה 1,000 פרטים, הגדלים ברובם בשקע לח, חלקם בצל עצים.
* למרות נדירוּתו של המין בישראל, אין הוא ככל הנראה בסכנת הכחדה עולמית. מצבו בישראל גרוע לעומת ארצות אחרות באגן הים התיכון, כי בישראל חלה השמדה כמעט טוטלית של בתי-הגידול הלחים והמלֵחות.

מומלץ לאתר או לשקם את אוכלוסיית הקישון, אשר נצפתה לאחרונה ב-1988, ולהציל ולשקם את אוכלוסיית מלֵחת הנעמן, אשר נצפתה לאחרונה ב-1992. מומלץ להעתיק קני-שורש מעינות גיבתון ולשתלם באתרים אלה.

אגן הים התיכון.

דגני רב-שנתי זקוף, הדומה במראהו לזון, אך לשיבוליות הפרחים יש שתי גלומות. גדל ליד מקווי מים וביצות, לרוב מלוחות. נכחד כנראה בשנים האחרונות מעמק עכו ומהשרון. האוכלוסייה העיקרית גדלה בעינות גיבתון ובית-גידולו הלח נמצא בסכנת הכחדה מיידית. עדיפות שמירה גבוהה.

לוריא, ר. 1983. סקר מורפולוגי, אקוגיאוגרפי וציטוטקסונומי של חמישה סוגים משבט החיטים בארץ: אלימוס (אגרופירון), ארמופירון, עקר, מלענת ובן שעורה. עבודת מוסמך, המחלקה לבוטניקה, האוניברסיטה העברית ירושלים.
שמידע, א. ורונטל, ב. 1985. צמחים רליקטים מחוף הים התיכון בעיינות מצוק הצינים בנגב. רתם 17:
19-26.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי תצפיות בפיקסל
פיקסל בגדול 1000 מטר רבוע פיקסל בגדול 5000 מטר רבוע פיקסל בגדול 10000 מטר רבוע
מספר התצפיות 0 0 0
בסך הכל פיקסלים 0 0 0

שם אנגליTall Wheatgrass
שם ערבי
משפחהדגניים
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהים-תיכונית לחה
כורוטיפים-תיכוני
אתר מרכזי לשימורשמורת עינות גיבתון

נדירות
1
2
6
פגיעות
0
4
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
0
4
המס' האדום
1
3.7
10
פריפריאליות N
ערך IUCN DD EW EX LC CR EN VU NT
הגדרת סיכון לפי הספר האדום פגיע
6 (8) גלילות
צמידות: נמוכה
18.2% אתרים בשמורות

מינים נוספים

גלדן מחוספס
אבליניית מישל
אנטינוריית האיים
בן-חילף מופסק