מעבר לתוכן העמוד

גמדונית מזרחית
Rhizocephalus orientalis

3.2 פגיע

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

דגן חד-שנתי חסר גבעול, שגובהו 8–3 ס"מ וקוטרו 10–6 ס"מ. הצמח קטן וצפוף ונראה כגוש צפוף עגלגל הצמוד לקרקע, דומה במקצת למוצנית קטנת-פרחים, אך העלים אינם בשרניים, אלא עלי דגן מחוספסים. העלים עוטרים את התפרחת ועולים עליה באורכם בערך פי שניים. הלשונית קרומית קצרה. התפרחת מכבד דמוי קרקפת הבנוי מאגודות צפופות של שיבוליות המוצנעות בין נדני העלים. השיבוליות בנות פרח בודד, נושרות לאחר ההבשלה בשלמותן. הגלומות ירקרקות, שוות כמעט, מאוחות זו לזו בבסיסן, שעירות בבסיסן וקרחות בחלקן העליון. בכל גלומה בולטים שלושה עורקים, והיא מתחדדת ומקושתת פנימה. המוץ התחתון ארוך בהרבה מהגלומות, מכוסה בבסיסו שערות דמויות אלה. הפרי הוא גרגיר המעורה בקשוות השחלה, ויש לו מקור קצר בראשו.
פורח באפריל.

גדל רק בשתי גלילות: בצפון הגולן ובהר הנגב. בגלילות אלה נמצא הצמח עד כה רק שלוש פעמים. פעמיים נמצא הצמח ליד בורות לוץ, ופעם בודדת ליד מרום גולן. אמנם בגלילות אלה עדיין לא בוצע סקר מינים נדירים מקיף, אך בוטנאים רבים עישבבו שם. על אף חיפושיהם לא נמצא הצמח באתרים נוספים.

בהר הנגב– כתמי לס במדרונות גיר של ערבות לענת המדבר. בגולן – בשולי מאגר המים של מרום גולן (בית-גידול שונה מאשר בהר הנגב, המזכיר את קרבתו הסיסטמטית לסוג עטיינית).

* המין שכיח באדום בירדן, אך בישראל התגלה רק לאחר שנות השבעים של המאה ה-20. אין אנו חושבים שהמין אפיזודי, אלא שבדומה להרבה חד-שנתיים המותאמים לתנאי יובש יש לו כנראה בנק זרעים בקרקע, המאפשר את הופעתו הקבועה.
* המין קיים רק בשני אתרים המרוחקים מאוד זה מזה. מספר הפרטים שנצפו בשדה זעום כנראה. בהר הנגב נמצא בבורות לוץ פעמיים בשנים שונות, עובדה המרמזת על קיום אוכלוסייה יציבה.
* המין הוא פריפריאלי מזרחי – ישראל מהווה קצה דרום מערבי לתפוצתו העולמית.
* בהר הנגב אין חשש מפגיעות, אך ייתכן שבגולן הוא בסיכון עקב רעיית יתר ופיתוח מאגרי מים.

המין נדיר ביותר, אך נמצא עד כה בגלילות שלא נעשה בהן סקר מינים נדירים. לכן מומלץ מאוד לערוך סקר יסודי בגלילות הר הנגב והגולן הצפוני ולנסות למפות אתרים נוספים של המין. כמו כן מומלץ להכריז בשני המקומות שנמצא בהם שמורות טבע, ולערוך ניטור דו-שנתי של האוכלוסיות.

מערב-אירנו-טורנית; גדל בסוריה ולבנון, בטורקיה רק באנטוליה, צפון עירק וצפון-מערב אירן. בירדן גדל רק באדום, בכתמי לס במדרונות גיר של ערבות לענה ברום 1,200-1,500 מטר. נעדר מסיני ומהרי ערב.

דגן חד-שנתי זעיר, שנמצא בארץ רק בשני אתרים בשתי גלילות מרוחקות ביותר. הופעתו יכולה לכאורה להתפרש כאפיזודית, אך אפשר גם לראות בו עוד נציג של קבוצת הצמחים מאזור הסְפָר הגבוה, השכיחה למדי באדום ובהר הדרוזים, ואשר הייתה כנראה לפנים שכיחה יותר בהרי ישראל. בקבוצה זו מינים נדירים רבים מאוד, הנמצאים על סף הכחדה בישראל (כגון אבובית עדינה, מניפנית גלילית, אקינוס ריחני, בן-חיטה מעובה, חוחן גדול-ראשים). קבוצה זו תורמת רבות למגוון הביולוגי המיוחד של ישראל, ולכן חשוב לשמרם.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי תצפיות בפיקסל
פיקסל בגדול 1000 מטר רבוע פיקסל בגדול 5000 מטר רבוע פיקסל בגדול 10000 מטר רבוע
מספר התצפיות 0 0 0
בסך הכל פיקסלים 0 0 0

שם אנגליOriental Rhizocephalus
שם ערבי
משפחהדגניים
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהסְפָר גבוה
כורוטיפמערב-אירנו-טורני
אתר מרכזי לשימורמרום-גולן, הר הנגב

נדירות
1
5
6
פגיעות
0
0
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
0
4
המס' האדום
1
3.2
10
פריפריאליות N
ערך IUCN DD EW EX LC CR EN VU NT
הגדרת סיכון לפי הספר האדום פגיע
2 (2) גלילות
צמידות: בינוני
50.0% אתרים בשמורות

מינים נוספים

אבליניית מישל
אנטינוריית האיים
בן-חילף מופסק
בן-חילף הביצות