כלך חרמוני
Ferula hermonis

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת כלך סיני
כלך סיני
כלך סיני
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת כלך דנין
כלך דנין
כלך דנין
פגיע VU
תמונה מאת כלך דו-דורי
כלך דו-דורי
כלך דו-דורי
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת כלך מירוני
כלך מירוני
כלך מירוני