כלך סיני
Ferula sinaica

None קרוב לסיכון
NT

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת כלך שומרוני
כלך שומרוני
כלך שומרוני
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת כלך מירוני
כלך מירוני
כלך מירוני
תמונה מאת כלך חרמוני
כלך חרמוני
כלך חרמוני
תמונה מאת כלך דנין
כלך דנין
כלך דנין
פגיע VU