מעבר לתוכן העמוד

כלך סיני
Ferula sinaica

None קרוב לסיכון

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

כלך שומרוני
כלך מירוני
כלך חרמוני
כלך דנין