פואירנה שעירה
Fuirena pubescens

-1.0 נכחד
EX

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת אגמון שרוע
אגמון שרוע
אגמון שרוע
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת אגמון נטוי
אגמון נטוי
אגמון נטוי
תמונה מאת אגמון החוף
אגמון החוף
אגמון החוף
תמונה מאת גומא דו-אנפין
גומא דו-אנפין
גומא דו-אנפין