מעבר לתוכן העמוד

אגמון נטוי
Scirpus cernuus

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

אגמון שרוע
אגמון החוף
גומא דו-אנפין
גומא הירקון