אגמון נטוי
Scirpus cernuus

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת אגמון שרוע
אגמון שרוע
אגמון שרוע
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת אגמון החוף
אגמון החוף
אגמון החוף
תמונה מאת גומא דו-אנפין
גומא דו-אנפין
גומא דו-אנפין
תמונה מאת גומא הירקון
גומא הירקון
גומא הירקון
סכנת הכחדה חמורה CR